Siirry sivun sisältöön

Jalkahaavojen ehkäisy diabeteksessa

Diabeteksen jalkahaavan syntyyn vaikuttaa erilaisia altistavia tekijöitä ja akuutin tilanteen laukaisevia ulkoisia tekijöitä. Näiden tunteminen ja huomioiminen auttavat jalkahaavojen ehkäisyssä.

Diabetekseen liittyvällä jalkahaavalla tarkoitetaan nilkan tai jalkaterän haavaa, joka syntyy jalkojen hermomuutosten, heikentyneen valtimoverenkierron tai jalkaterän poikkeavan kuormituksen tai kaikkien näiden tekijöiden seurauksena.

Jalkahaavojen ehkäisyyn kuuluu kohonneen verensokerin ja verenpaineen sekä veren rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden hyvä hoito ja tupakoimattomuus. Jalkojen säännöllinen tutkiminen vastaanotolla, riskiluokan määrittäminen sekä riskiluokan mukainen ammattilaisen ennaltaehkäisevä neuvonta ja jalkaterapia sekä jalkojen huolellinen itsehoito ovat avainasemassa jalkahaavojen ehkäisyssä.

Diabetekseen sairastuvalla voi myös olla jo ennen sairastumistaan jaloissaan rakenteellisia ongelmia, jotka altistavat myöhemmin jalkahaavan kehittymiselle.

Useimmiten altistavat tekijät eivät yksin saa aikaan vakavia ongelmia, vaan tarvitaan jokin lisäsyy eli ulkoinen laukaiseva tekijä, joka käynnistää varsinaiseen jalkaongelmaan johtavan tapahtumaketjun. Tavallisia laukaisevia tekijöitä ovat mekaaniset vammat, lämpöön liittyvät vammat tai ihoa syövyttävien tuotteiden aiheuttamat vammat.

Päivitetty 8.11.2023