Siirry sivun sisältöön

Diabeteksen munuaistaudin yleinen hoito

Eri riskitekijöihin kokonaisvaltaisesti kohdistuva hoito hidastaa diabeteksen munuaistaudin etenemistä.

Diabeteksen munuaistauti, albuminuria ja munuaisten vajaatoiminta yhdessä ja erikseen, lisäävät sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Diabeteksen hyvä hoito vähentää sekä sydän- ja verisuonisairauksia että hidastaa munuaissairauden etenemistä. Valkuaisen erittyminen virtsaan vähenee, kun sokeritasapaino paranee ja verenpaine saadaan normaaliksi.

Elintapahoito eli terveyttä edistävä syöminen, liikunta ja tupakoimattomuus sekä lääkehoidot ovat toisiaan täydentäviä. Munuaiskerästen painetta ja albumiinin eritystä virtsaan vähentävä lääkitys, ”munuaisten suojalääkitys”, voi kokonaan korjata lievän albuminurian.

Kun havaitaan ensimmäisiä merkkejä munuaisten toiminnan häiriintymisestä, ruokavalio on hyvä tarkistaa. Hoitajalta saa yleisiä ohjeita diabeteksen munuaistautia ehkäisevään ja hoitavaan ravitsemukseen. Ravitsemusterapeutilta voi myös saada tarvittaessa yksilöllisiä ohjeita diabeteksen munuaistaudin eri vaiheiden ravitsemushoitoon.

Hyvän sokeritasapainon ylläpitäminen on tärkeää munuaistaudin sekä muiden diabeteksen lisäsairauksien ehkäisemiseksi ja etenemisen hidastamiseksi. Diabeteksen munuaistautia sairastavilla veren sokerihemoglobiinin HbA1c-pitoisuuden tavoite on alle 53 mmol/mol (7,0 %). Iäkkäiden henkilöiden verensokerin hoidon tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti.

Tyypin 2 diabeteksessa käytettävistä lääkevalmisteista SGLT2-estäjillä ja osalla suolistohormonilääkkeistä on todettu munuaissairauden etenemistä hidastava vaikutus.

Useiden tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettävien lääkkeiden annoksia vähennetään tai lääkkeitä voidaan joutua lopettamaan, jos munuaisten toiminta heikkenee.

Munuaisten vaikeassa vajaatoiminnassa myös insuliinin annoksia yleensä joudutaan pienentämään.

Verenpaineen tason tavoite on alle 130/80 mmHg. Korkean verenpaineen hoito hidastaa munuaistaudin etenemistä. Kaikkia verenpainelääkkeitä voidaan käyttää. Erityisen hyödyllisiä ovat ACE:n estäjät ja angiotensiinireseptorin salpaajat, joita voidaan aloittaa munuaisten suojaksi, vaikka verenpaine ei olisi kohollakaan. Ne vähentävät tehokkaimmin valkuaisen eritystä. Myös Kela myöntää lääkehoidolle erityiskorvauksen.

Diabeteksen munuaistaudissa sydän- ja verisuonisairauksien vaara on erittäin suuri. Siksi LDL-kolesterolin tavoite on alle 1,4 mmol/l tai vähintään 50 prosentin vähentyminen alkutilanteeseen verrattuna.

Jos tupakoit on tupakoimisen lopettaminen diabeteksen munuaistaudin ja muiden lisäsairauksien lisääntyneen riskin vuoksi erittäin tärkeää.

Päivitetty 30.9.2023