Siirry sivun sisältöön

Veren rasva-arvojen tavoitteet diabeteksessa

Diabetesta sairastava on muita suuremmassa vaarassa sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Siksi rasva-arvojen tavoitteet ovat diabeteksessa muita tiukemmat.

Kuvassa on kolesterolin ahtauttama verisuoni ja terve verisuoni.
Kuvassa oikealla on terve verisuoni ja vasemmalla verisuoni, jota kolesteroli on alkanut ahtauttaa.

Rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden hoidon tavoitteena on valtimotaudin ilmentymien eli sydänveritulpan, aivoverenkiertohäiriöiden ja alaraajojen valtimokovettumataudin ennaltaehkäisy tai jo olemassa olevan valtimosairauden pahenemisen estäminen.

Diabetesta sairastavan veren rasva-arvoja seurataan 1–3 vuoden välein laboratoriossa otettavalla verikokeella. Yleistavoitteena diabetesta sairastavilla on plasmasta (merkitään P) mitattuna:

  • P- triglyseridi < 1,7 mmol/l

  • P-HDL kolesteroli naisilla > 1,2 mmol/l ja miehillä > 1,0 mmol/l

  • P-LDL-kolesteroli < 1,4–1,8–2,5 mmol/l yksilöllisen riskin mukaan

  • P-ei-HDL kolesteroli eli kokonaiskolesteroli – HDL-kolesteroli yksilöllisen riskin mukaan < 2,2–2,6–3,4 mmol/l

  • P- ApoB < 0,65–0,80–1,0 g/l yksilöllisen riskin mukaan

Diabeteksen toteamisen yhteydessä ja sen jälkeen tarvittaessa mitataan verikokeesta kaikki rasva-arvot. Seurantaan käytetään usein LDL-kolesterolin pitoisuutta. Aikaisemmin veren rasva-arvot mitattiin aina paastokokeena. Uusimman suosituksen mukaan ne voidaan myös mitata ilman paastoa.

Veren LDL- ja ei-HDL arvojen yleiset tavoitteet on asetettu valtimotaudin riskin mukaisesti. Nämä tavoitetasot koskevat ensisijaisesti plasman LDL-kolesterolipitoisuutta, jonka muutosten yhteydestä valtimotaudin riskiin on olemassa kattavaa tutkimustietoa.

Diabetesta sairastavat kuuluvat pääsääntöisesti suuren tai erityisen suuren valtimotautivaaran ryhmään. Myös ikä ja diabeteksen kesto vaikuttavat veren-rasva-arvojen tavoitteisiin. Päälinjat riskiluokista ovat:

Kohtalaisen valtimotaudin riskin ryhmään kuuluvat diabetesta sairastavat, joilla ei ole muita valtimotaudin riskitekijöitä (vanhemmilla tai sisaruksilla ei ole nuoren iän valtimosairautta, ei tupakointia, normaali verenpaine).

Suuren valtimotaudin riskin ryhmään kuuluvat ne, joilla on diabetes ilman lisäsairauksia, mutta muu valtimotaudin riskitekijä (vanhemmilla tai sisaruksilla on nuoren iän valtimosairaus, tupakoi, kohonnut verenpaine).

Erittäin suuren valtimotaudin ryhmään kuuluvat ne, joilla on diabetes ja sen lisäsairauksia, kuten valkuaisen eritystä virtsaa tai munuaisten vajaatoiminta sekä valtimotautia jo sairastavat.

Päivitetty 30.9.2023