Siirry sivun sisältöön

Silmäsairauksien kuntoutus diabeteksessa

Jos sinulla on vaikeuksia selvitä päivittäisistä toimista ja liikkumisesta näönvaraisesti, tulee käynnistää kuntoutuksen toimenpiteet.

Näkövammaisena pidetään henkilöä, jonka näkökyvyn alentumisesta on huomattavaa haittaa jokapäiväisessä elämässä. Näkövammaisuuden taustalla voi olla useita eri silmäsairauksia. Näkövammarekisterin mukaan diabeteksen silmäsairaus on näkövammaisuuden syynä 7 prosentilla työikäisistä henkilöistä ja 3 prosentilla ikäihmisistä. Ikäihmisillä yleisin näkövammaisuuden syy on silmänpohjan rappeuma.

Kuntoutuksen tavoitteena on tukea henkilön mahdollisuuksia täysipainoiseen osallistumiseen elämän eri osa-alueilla sairauden aiheuttamista toiminnanrajoituksista huolimatta. Terveydenhuollon tehtävänä on ohjata kuntoutustarpeessa olevat henkilöt oikea-aikaisesti tarvittavien palveluiden piiriin.

Jos sinulla on näkövamma, kuntoutuksessa etsitään ratkaisuja heikentyneen näön tuomiin ongelmiin arkielämässä ja työssä:

  • Kuntoutuksessa sinua ohjataan selviämään päivittäisistä toimista mahdollisimman itsenäisesti ja sopeutumaan näkövamman tuomaan elämänmuutokseen.

  • Sinua ohjataan käyttämään apuvälineitä tiedonhankinnassa ja kommunikoinnissa sekä hyödyntämään jäljellä olevaa näköään ja muita aistejaan toiminnassaan, kuten liikkumisessa, oppimisessa, lukemisessa ja arkiaskareiden tekemisessä.

Päivitetty 30.9.2023