Siirry sivun sisältöön

Perustietoa diabeteksen verkkokalvosairaudesta

Pitkäaikaisesti koholla oleva verensokeri voi johtaa silmän verkkokalvon vaurioihin. Hoitoa vaativien muutosten toteamiseksi diabetesta sairastavan silmänpohjat kuvataan säännöllisesti.

Mustavalkokuva terveestä silmänpohjasta. Keskellä näkyy tarkan näön alue eli makula tummana alueena.

Kuvassa on mustavalkokuva terveestä silmänpohjasta. Keskellä näkyy tarkan näön alue eli makula tummana alueena. Oikealla näköhermon päästä eli papillasta verkkokalvolle tulevat valtimot näkyvät vaaleampina ja laskimot tummempina ja paksumpina.

Diabeteksen aiheuttamaa verkkokalvosairautta nimitetään diabeettiseksi retinopatiaksi. Diabeteksen verkkokalvosairaus kehittyy tavallisesti vähitellen ja voi olla täysin oireeton. Siksi jokaisen diabetesta sairastavan silmänpohjat tulisi tutkia säännöllisesti verkkokalvomuutosten toteamiseksi ja hoitoa vaativien muutosten havaitsemiseksi. Hoitamattomana diabeteksen verkkokalvosairaus voi aiheuttaa pysyvän näön heikkenemisen.

Diabeteksen verkkokalvosairaus eli retinopatia luokitellaan muutosten vaikeusasteen ja sijainnin mukaan lievään, kohtalaiseen tai vaikeaan taustaretinopatiaan ja vaikeaan eli proliferatiiviseen retinopatiaan. Silmänpohjan tarkan näkemisen alueen muutoksista käytetään nimitystä makulopatia, joka voi liittyä kaikkiin verkkokalvosairauden vaikeusasteisiin.

Tyypin 1 diabetesta sairastavilla jonkinasteisia verkkokalvomuutoksia on parinkymmenen vuoden sairastamisajan jälkeen todettavissa lähes kaikilla. Vaikea-asteisempi verkkokalvosairaus todetaan noin 30–40 prosentilla.

Tyypin 2 diabetesta sairastavilla verkkokalvomuutoksia voi olla jo diabeteksen toteamisvaiheessa, jos sairauden toteaminen on viivästynyt. Vaikea-asteinen verkkokalvosairaus kehittyy harvemmin kuin tyypin 1 diabeteksessa. Keskeisen verkkokalvon muutokset eli makulopatia ovat yleisempiä tyypin 2 diabetesta kuin tyypin 1 diabetesta sairastavilla.

Päivitetty 30.9.2023