Siirry sivun sisältöön

Hoidon suunnittelu palliatiivisessa hoidossa

Omat toiveet tulevat kuulluksi ja hoito onnistuu parhaiten, kun hoitoa suunnitellaan etukäteen sairauden etenemisen ja elämän loppuvaiheen osalta. Suunnitelma kannattaa tehdä hyvissä ajoin, kun sairaus on henkeä uhkaava tai parantumaton.

Pelastusvene kannattaa rakentaa, kun laiva ei vielä uppoa. Monien sairauksien edettyä loppuvaiheeseen (esimerkiksi muistisairaudet) tai pahennuttua äkillisesti (esimerkiksi keuhkoahtaumatauti tai aivokasvain) ihmisen on vaikea ilmaista toiveitaan. Sen vuoksi ajoissa tehty ennakoiva hoitosuunnitelma turvaa potilaan toiveiden mukaisen parhaan mahdollisen hoidon. Suunnitelmassa arvioidaan, millaista palliatiivista hoitoa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Tämä luo pohjan hyvän hoidon järjestämiselle.

Hoitosuunnitelman sisältö on yksilöllinen riippuen potilaasta ja sairaudesta. Sen tulisi huomioida fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja henkiset tarpeet.

Hoitosuunnitelmassa huomioidaan

 • hoidon tavoite eli hoitolinja

 • sairauden tilanne ja todennäköinen eteneminen

 • potilaan vaikeimmat oireet ja niiden hoitosuunnitelma

 • henkisen, hengellisen ja psyykkisen tuen tarve ja suunnitelma

 • potilaan toiveet, huolenaiheet ja pelot

 • hoitotahto, jos tällainen on tehtynä

 • läheisten toiveet, huolenaiheet ja tuen tarve

 • hoidot, joista päätetään pidättäytyä nyt tai tulevaisuudessa (hoidon rajaukset)

 • suunniteltu saattohoitopaikka (esim. koti, sairaala, oma hoitokoti)

 • varautuminen saattohoitovaiheeseen (esim. lääkitykset, hoidosta vastaavat ihmiset)

 • suunnitelma kuolemaan johtavan pahenemisvaiheen varalle.

Elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma tehdään yhteisessä hoitoneuvottelussa. Tähän osallistuvat potilas ja hänen suostumuksellaan läheiset sekä hoitava lääkäri ja usein myös oma hoitaja tai muu hoitohenkilökunta.

Hoitoneuvottelussa keskustellaan sairauden kulusta, hoidosta ja hoidon järjestelyistä nyt ja tulevaisuudessa. Neuvottelun tuloksena kirjataan potilasasiakirjoihin sovittu hoitosuunnitelma, keskustelun sisältö sekä osallistujien näkemykset ja toiveet. Hoitoneuvottelun osana potilas voi myös tehdä kirjallisen hoitotahtonsa.

Keskusteluja käydään tarvittaessa toistuvasti sairauden edetessä ja hoitosuunnitelmaa tarkennetaan tilanteen mukaan. Myös potilas ja läheiset voivat ehdottaa hoitoneuvottelua hoitosuunnitelman laatimiseksi.

Päivitetty 1.11.2021