Tukea parantumattomasti sairaalle ja tämän läheiselle

Parantumaton sairaus vaikuttaa potilaan ja läheisten elämään kokonaisvaltaisesti. Tukea tarvitaan kaikilla elämänalueilla.