Siirry sivun sisältöön

Hoitolinjat

Hoitolinjalla tarkoitetaan lääkärin ja potilaan yhdessä sopimaa hoidon tavoitetta. Potilaan luvalla keskusteluun osallistuvat myös läheiset.

Oikea hoitolinja tarjoaa potilaalle hänen arvojensa ja toiveidensa mukaisen parhaan mahdollisen lääketieteellisesti perustellunhoidon. Hoitolinjasta sovitaan yleensä hoitoneuvottelussa, johon potilaan luvalla usein osallistuvat myös läheiset. Jos potilas ei kykene itseään ilmaisemaan, antavat läheiset arvokkaan tiedon hänen toiveistaan.

Kipuja ja muita oireita hoidetaan aina hoitolinjasta riippumatta.

Parantavassa hoitolinjassa tavoite on sairauden pysyvä paraneminen. Tähän pyritään esimerkiksi paikallisen rintasyövän leikkauksella tai lonkkamurtuman leikkaushoidolla. Hoidon kesto on yleensä rajallinen.

Vaikka sairautta ei voitaisi parantaa, voidaan hoidoilla monesti hidastaa sairauden etenemistä tai estää sen pahenemista. Tällöin puhutaan sairautta jarruttavasta hoitolinjasta, jonka tavoitteena on laadukkaan elinajan pidentäminen. Tällaista hoitoa ovat esimerkiksi monien levinneiden syöpien solunsalpaajahoidot, sydämen vajaatoiminnan hoito tai dialyysihoito munuaisten vajaatoiminnassa.

Palliatiivista hoitoa oireiden lievittämiseksi annetaan kaikissa hoitolinjoissa. Sen sijaan palliatiiviseen eli oireenmukaiseen hoitolinjaan siirrytään, kun sairauden etenemiseen tai elämän pituuteen ei enää voida hoidolla vaikuttaa. Hoidon tavoite on tällöin oireiden lievittäminen, elämänlaadun vaaliminen ja mahdollisimman hyvä loppuelämä sairauden kanssa.

Kun hoito ei tehoa sairauteen (esimerkiksi syöpään) tai siitä on enemmän haittoja kuin hyötyä, johtaa tautikohtainen hoito elämänlaadun heikkenemiseen ja voi jopa lyhentää elinaikaa. Siksi palliatiiviseen hoitolinjaan on tärkeää siirtyä oikea-aikaisesti. Se ei ole luovuttamista, vaan parasta mahdollista hoitoa oikeilla tavoitteilla.

Ihminen voi elää palliatiivisen hoitolinjan vaiheessa useita kuukausia – toisinaan jopa vuoden pari.

Lääkäri saattaa tarkentaa palliatiivista hoitolinjaa diagnoosikoodilla Z51.5, jotta hoitolinja on kaikkien tiedossa.

Saattohoito on palliatiivista hoitoa kuoleman läheisyydessä, ja siten se on osa palliatiivista hoitolinjaa.

Saattohoitopäätös tehdään, kun kuolema on todennäköisesti tulossa lähipäivinä tai -viikkoina. Tällöin hoitoa osataan suunnata tarkemmin kuolevan ihmisen kannalta merkityksellisiin seikkoihin, kuten välittömästi oireita lievittäviin hoitoihin, jäähyväisten jättöön ja henkiseen tukeen.

Saattohoitopäätös on merkityksellinen myös läheisten valmistautumisen kannalta. Saattohoidossa läheisten tuen merkitys erityisesti korostuu, ja heidän tukemisensa jatkuu vielä potilaan kuoltua.

Päivitetty 1.11.2021