Siirry sivun sisältöön

Palliatiivisen potilaan hengenahdistus

Hengenahdistus on yleinen oire parantumatonta ja etenevää sairautta sairastavilla potilailla. Hengenahdistukselle on monia mahdollisia syitä, joita hoitamalla sitä voidaan lievittää.

Hengenahdistus on yleinen oire monissa etenevissä sairauksissa ja se heikentää potilaan elämänlaatua. Potilaat kuvailevat hengenahdistuksen olevan hengittämiseen liittyvää epämiellyttävää tunnetta, johon kuuluu muun muassa työläämpi hengitys, ilman loppuminen, tukehtumisen tunne tai rintakehän kireys.

Monet tekijät voivat aiheuttaa hengenahdistusta, kuten hengitysteiden ahtautuminen, sydämen vajaatoiminta, nesteen kertyminen keuhkopussiin tai limaisuus. Henkinen ahdistuneisuus usein pahentaa hengenahdistusta.

Hengenahdistuksen hoidossa pyritään hoitamaan sen aiheuttajaa ja samalla lievittämään hengenahdistuksen tunnetta.

Hengenahdistuksen aiheuttajan hoito

Hengenahdistuksen hoito on yleensä syyn mukaista. Hengenahdistusta tai sen tunnetta voidaan lievittää sekä lääkkeellisin että lääkkeettömin keinoin.

Sydämen vajaatoiminnan aiheuttamaa hengenahdistusta voidaan lievittää nesteenpoistolääkityksillä tai muilla sydämen toimintaan tai verenkiertoon vaikuttavilla lääkkeillä. Osaa keuhkosairaista potilaista auttavat keuhkoputkia avaavat hengitettävät lääkkeet. liman eritystä voidaan vähentää lääkkeillä ja sitkeää limaa voidaan lääkkeillä tai höyryhengityksellä saada juoksevammaksi. Keuhkojen tulehduksia voidaan toisinaan hoitaa antibiooteilla. Sädehoito voi puolestaan lievittää syövän aiheuttamaa hengitysteiden ahtautumista. Joskus hengenahdistuksen taustalla tai sitä pahentamassa voi olla myös ummetus. Tällöin hyvä ummetuksen hoito ja vatsan säännöllinen toiminta helpottavat palleahengitystä.

Pelko ja ahdistuneisuus pahentaa hengenahdistusta. Tällöin potilaan rauhoittelu ja tarvittaessa rauhoittavat lääkkeet voivat olla avuksi.

Keuhkoihin tai vatsaan kertynyt neste

Jos hengenahdistus johtuu keuhkopussiin tai vatsaonteloon kertyneestä nesteestä, sitä voidaan pienessä toimenpiteessä poistaa kertapunktiolla tai dreenillä eli laskuputkella, jota pitkin neste pääsee valumaan pois. Levinneestä syöpätaudista johtuva nesteen kertyminen yleensä kuitenkin uusiutuu, jolloin nesteen poisto voidaan joutua tekemään useasti. Silloin keuhkopussiin tai vatsaonteloon voidaan laittaa pysyvä dreeni, ja potilas voi tarvittaessa itse tyhjentää kertynyttä nestettä erityiseen imupulloon.

Happihoito

Happihoito voi helpottaa oireita, mikäli hengenahdistus johtuu hapenpuutteesta. Useinkaan kyse ei kuitenkaan ole kyse hapenpuutteesta, vaan silloin kasvoihin suunnatun viileä ilmavirta esimerkiksi tuulettimen avulla, lievittää hengenahdistuksen tunnetta yhtä hyvin kuin happi.

Oireenmukainen lääkehoito

Parantumattomasti sairaiden potilaiden kokemaa hengenahdistusta on mahdollista lievittää myös morfiinilla tai morfiinin kaltaisilla lääkkeillä. Jos hengenahdistuksen tunteeseen liittyy ahdistusta tai pelkoa, voidaan aloittaa ahdistusta lievittävä lääke.

Jos hengenahdistuksen tunne aiheuttaa suurta kärsimystä, eikä oiretta saada lääkkeettömin tai lääkkeellisin keinoin hallintaan, on potilas elämän loppuvaiheessa mahdollista vaivuttaa kevyeen uneen (ns. palliatiivinen sedaatio).​

Hengitysharjoitukset

Potilaan ollessa vielä kohtuullisen hyvässä kunnossa, saadaan liikunnalla ja lihasharjoituksilla lievitettyä hengenahdistuksen tunnetta. Fysioterapeutilta voi saada hyviä vinkkejä lihaskunnon ylläpitoon omien voimien mukaisesti.

Mikäli hengenahdistuksen syynä on limaisuus, voidaan liman poistumista helpottaa vesipullopuhalluksin, johon saa ohjeet mistä tahansa terveydenhuollon yksiköstä tai fysioterapeutilta. Fysioterapeutilta saa ohjeita myös erilaisten hengitystekniikoiden hyväksikäyttöön (esim. ns. huulirakohengitys).

Rasitushengenahdistus

Mikäli hengenahdistusta ilmenee rasituksessa, voi liikkumisessa pitää pieniä hengähdystaukoja ja käyttää liikkumisen apuvälineenä esim. rollaattoria, jolloin tauolla voi myös istua.

Lisähapen hyötyarvio

Koneellisesti annettu lisähappi ei lievitä hengenahdistuksen oiretta, mikäli veressä on normaali määrä happea. Kaikki potilaat eivät edes tunne hengenahdistusta, vaikka heidän veressään olisi normaalia vähemmän happea.

Asento

Paras asento hengenahdistuksen aikana löytyy helposti itse kokeilemalla. Monet potilaat istuvat tai seisovat etukumarassa asennossa tai lepäävät joko kyljellään tai ylävartalo koholle tuettuna. Yleensä potilas itse hakeutuu mieluummin jommallekummalle kyljelle. Hänet kannattaa tukea vuoteeseen niin, että huonommin hengittävä keuhko on alapuolella. Näin paremmin hengittävälle keuhkolle jää enemmän tilaa. Seistessä tai istuessa voi kokeilla etunoja-asentoa.

Ilmavirta

Viileä, kasvoihin suunnattu ilmavirta lievittää hengenahdistuksen oiretta usein tehokkaasti. Viileää ilmavirtaa saadaan esimerkiksi pöytä- tai käsituulettimien avulla tai avaamalla ikkuna.

Tunteet

Sairauden edetessä hengenahdistuksen ja tukehtumisen tunne voivat pelottaa sekä potilasta että läheisiä. Pelko voi lisätä hengenahdistuksen tunnetta. Mielen rauhoittaminen ja vierellä olo lievittävät pelkoa ja hengenahdistuksen tunnetta.

Päivitetty 26.8.2022