Siirry sivun sisältöön

Hoiva ja huolenpito palliatiivisessa hoidossa

Hoivalla ja huolenpidolla tarkoitetaan potilaan yksilöllistä hyvinvoinnin tukemista esimerkiksi kotona pärjäämisessä, päivittäisissä toimissa auttamista ja hoitoturvaa. Hoivan ja huolenpidon tarve kasvaa sairauden edetessä.

Sairauden eteneminen tuo elämään monia epävarmuustekijöitä. Aiemmin asiansa itsenäisesti hoitanut ihminen joutuu tahtomattaan tilanteeseen, jossa monen aikaisemmin itsestään selvän asian hoitaminen voi mutkistua.

Muuttuva terveydentila voi vaikuttaa esimerkiksi arjessa selviämiseen ja perhe-elämään. Arkiset toimet, kuten peseytyminen, pukeutuminen, asiointi kodin ulkopuolella, autolla ajaminen, kodin huoltotyöt, ruoanlaitto, WC-käynnit ja niin edelleen, voivat hankaloitua sairauden myötä.

Muutokset toimintakyvyssä ja normaalissa arjen hallinnassa voivat tuntua hämmentäviltä ja pelottavilta. Asioiden puheeksi ottaminen voi tuntua vaikealta, mutta yleensä niiden pohtiminen jo ennakoivasti ja suunnitelman tekeminen ”pahan päivän varalle” helpottavat niin potilasta kuin läheisiäkin.

Kotihoito tukee kotona selviytymistä. Kotihoidon kautta saatavia palveluja ovat esimerkiksi erilaisten apuvälineiden lainaus (kävelytuet, tukikahvat, pyörätuoli, sairaalasänky, suihkutuoli, hoitotarvikkeet ja niin edelleen) tai hoitoon ja hoivaan liittyvät palvelut (verikokeiden ottaminen, haavahoidot, ateria- ja siivouspalvelut, peseytymiseen ja pukeutumiseen liittyvä apu ja niin edelleen). Hoidon tarpeesta sovitaan aina yksilöllisen tilanteen mukaan.

Palliatiivista hoitoa voidaan toteuttaa kotona niin kauan kuin potilas ja hänen läheisensä kokevat olonsa siellä hyväksi ja turvalliseksi, jopa elämän loppuun saakka.

Potilaan voinnin heikkenemisen ja sairaudesta johtuvien oireiden vaikeutumisen varalle on kuitenkin hyvä olla suunnitelma, mistä saa apua kaikkina vuorokauden aikoina ja kaikkina viikonpäivinä sekä missä hoito tapahtuisi, jos kotihoito ei jostain syystä onnistuisikaan. Asiasta on hyvä keskustella etukäteen hoitavan tahon kanssa.

Hoiva- ja hoitoyksiköissä päivittäisissä toimissa selviytymistä on yksilöllisten tarpeiden mukaisesti tukemassa yksikön henkilökunta. Läheiset voivat osallistua päivittäisiin toimiin ja niissä avustamiseen omien toiveiden, voimavarojen ja mahdollisuuksien mukaan.

Päivitetty 1.11.2021