Siirry sivun sisältöön

Etäispesäkkeiden aiheuttamat oireet syöpäsairauksien palliatiivisessa hoidossa

Levinneen syövän oireet vaihtelevat etäpesäkkeiden sijainnin mukaan. Kaikki etäpesäkkeet eivät aiheuta oireita ja mahdollisia oireita voidaan hoitaa.

Luustoetäpesäkkeet voivat olla yksittäisiä, mutta tavallisemmin syövän levitessä luustoon muodostuu useampia pesäkkeitä. Aina luustopesäkkeet eivät anna oireita, mutta kipu, joka voimistuu liikkuessa on tyypillinen luustoetäpesäkkeen aiheuttama oire, sillä syöpä haurastuttaa luuta paikallisesti. Hoitamaton kipu johtaa helposti liikunnan vähentymiseen ja siten fyysisen suorituskyvyn heikkenemiseen. Kun kipu lievittyy, on helpompi liikkua ja näin myös päivittäisaskareet sujuvat paremmin. Siksi on tärkeä hoitaa kipuja.

Kipuja voidaan lievittää tehokkaasti kipulääkkeillä ja sädehoidolla. Kivun hoitoon käytetään usein vahvoja morfiininkaltaisia kipulääkkeitä. Etenkin fyysisen rasituksen pahentaessa kipuja, on tärkeä käyttää sekä jatkuvaa kipulääkitystä, että tarvittaessa otettavaa lyhytvaikutteista lisäkipulääkettä. Lyhytvaikutteisen lisäkipulääkkeen voi ottaa silloin kun kipu yllättää tai ennakoivasti, jo ennen rasitusta (esimerkiksi aamulla ennen sängystä nousua tai kävelylle lähtiessä, mikäli jo ennakkoon on tiedossa kivun pahentuminen).

Oireita lievittävä eli palliatiivinen sädehoito lievittää kipuja valtaosalla, mutta vaste tulee vasta päivien tai viikkojen kuluessa. Sädehoito annetaan useimmiten 1-10 kerran hoitosarjana. Luustopesäkkeet voivat aiheuttaa myös murtumia ja selkärangassa sijaitsevat pesäkkeet selkäytimen pinnetilan, mikä vaatii päivystykseen hakeutuista.

Selkärankapesäkkeen aiheuttama selkäytimen pinne

Selkärangassa sijaitsevat etäpesäkkeet voivat painaa selkäydintä, jolloin alarajojen voimat (kaularangassa sijaitsevat pesäkkeet myös käsien) sekä ulosteen ja virtsan pidätyskyky voivat heiketä. Samanaikaisesti voi esiintyä selkäkipua, mikä voi tuntua vyömäisesti tai heijastua jalkoihin, kylkeen tai käsiin. Kyseessä on vakava oire. Silloin on syytä hakeutua välittömästi sairaalapäivystykseen. Sädehoidolla ja kortisonilääkityksellä, joskus myös leikkauksella, selkäydin voidaan vapauttaa kasvaimen aiheuttamasta puristuksesta. Mitä varhemmin hoito päästään aloittamaan, sen paremmin toimintakyky palautuu.

Syöpäpesäkkeen aiheuttama murtuma

Luustopesäke voi myös aiheuttaa murtuman ilman altistavaa traumaa. Oireena on äkillinen kivun paheneminen ja esimerkiksi lonkkamurtumassa kipu estää kävelemisen. Epäiltäessä murtumaa on syytä ottaa yhteyttä hoitavaan tahoon tai hakeutua sairaalapäivystykseen. Murtumia voidaan hoitaa operatiivisesti, säehoidolla ja/tai kipulääkkein.

Keuhkoihin tai keuhkopussiin levinnyt syöpä voi aiheuttaa hengenahdistusta, yskänärsytystä tai veriyskää. Palliatiivinen sädehoito lievittää hyvin hengenahdistusta jos kasvin ahtauttaa keuhkoputkia. Hengenahdistusta voidaan lievittää myös lääkkein esimerkiksi morfiinilla tai vastaavilla lääkkeillä. Morfiinin kaltaiset lääkkeet hillitsevät myös yskänärsytystä tehokkaasti.

Keuhkopussin etäpesäkkeet muodostavat nestettä keuhkopussiin, mitä voidaan punktoida pois tai laittaa dreeni, jota kautta nestettä valutetaan useamman päivän aikana tai pidempikestoisesti. Hengenahdistus helpottuu välittömästi.

Maksapesäkkeet voivat olla pitkää oireettomia eivätkä ne useinkaan aiheuta kipuja. Maksan suurentuessa voi maksaa ympäröivä kapseli venyttyä ja aiheuttaa kiputuntemusta oikealle puolelle kylkeen. Kortisoni ja kipulääkkeet lievittävät kipua tehokkaasti.

Myöhäisvaiheessa syövän edetessä, maksan toiminta voi häiriintyä aiheuttaen alaraajaturvotuksia, nesteen kertymistä vatsaonteloon, häiriötä sapen virtauksessa (keltaisuus) ja siten väsymystä ja ruokahalun heikkenemistä. Vatsaontelosta nestettä voidaan poistaa joko kertapunktiolla tai dreenin kautta useamman päivän aikana, mikäli se aiheuttaa haittaavia oireita kuten vatsan pingotusta, pahoinvointia, ummetusta tai hengenahdistusta. Oireet helpottuvat yleensä välittömästi. Väsymystä ja ruokahaluttomuutta voidaan lievittää mm. kortisonilla ja turvotuksia sidoksilla tai tukisukilla.

Syöpä voi levitä vatsaonteloon ”hämähäkinseittimäisesti” häiriten suolen toimintaa ja siten aiheuttaen pahoinvointia ja ummetusta. Sekä pahoinvointia että ummetusta voidaan tehokkaasti lievittää lääkkein.

Joskus voi kehittyä suolitukos, mikä voi edellyttää leikkaushoitoa tai pitkälle edenneessä syövässä oireita voidaan lievittää myös lääkkein, mikäli leikkaus ei ole mahdollinen. Suolitukoksessa oireena on ummetus, pahoinvointi, oksentelu ja vatsakivut. Suolitukos edellyttää päivystyksellistä hoitoa (ota yhteyttä omaan hoitoyksikköön tai päivystykseen).

Nestettä voi kertyä myös vatsaonteloon (askiitesneste), jolloin vatsa kasvaa ja muuttuu pömpöksi. Mikäli nestettä vatsaontelossa on paljon, vatsa on pinkeä ja olo voi olla tukala. Suuri vatsa voi myös painaa keuhkoja ja siten aiheuttaa hengenahdistusta etenkin makuulla ollessa. Jos oireet ovat häiritseviä, ota yhteyttä hoitavaan yksikköön. Samoin kun keuhkopussista, niin myös vatsaontelosta nestettä voidaan punktoida neulalla tai valuttaa pois dreenin avulla, mikä helpottaa nopeasti oireita.

Ihoetäpesäkkeet voivat aiheuttaa kosmeettisen haitan lisäksi pientä tihkuverenvuotoa, infektioita, haavaumia tai epämiellyttävää hajua. Ihoetäpesäkkeitä voidaan sädehoitaa ja joskus myös leikata. Laajempia ihoalueita hoidetaan erilaisin sidoksin ja paikallishoidoin.

Syövän levitessä imusolmukkeeseen, imusolmuke suurenee. Imusolmukepesäke voi häiritä imunestekiertoa ja aiheuttaa turvotusta esimerkiksi raajassa. Turvotuksia voidaan hoitaa tukituottein tai tukisidoksin. Mikäli suurentunut imusolmuke aiheuttaa kipua, voidaan se sädehoitaa ja myös kipulääkkeet ovat tehokkaita.

Imusolmukkeita voidaan myös sädehoitaa jos ne aiheuttaessa kulkuesteitä esimerkiksi painamalla vitsanjohdinta, keuhkoputkea tai ruokatorvea. Imusolmukesyövässä (lymfoomat) myös kortisoni pienentää suurentuneita rauhasia tehokkaasti.

Aivoetäpesäkkeet aiheuttavat päänsärkyä, pahoinvointia ja erilaisia neurologisia oireita, kuten kaksoiskuvia tai muita näköhäiriöitä, tasapainovaikeuksia, puhevaikeuksia, sekavuutta, tajunnan tason laskua, halvausoireita tai kouristuskohtauksen.

Mikäli tällaisia oireita ilmaantuu, on syytä ottaa yhteyttä hoitavaan tahoon, tai mikäli oireet ovat voimakkaita tai alkavat äkillisesti, tulee hakeutua päivystykseen. Ensiapuna annetaan kortisonikuuri, ja kun oireet ovat rauhoittuneet, suunnitellaan tarvittaessa sädehoito tai joskus myös leikkaushoito.

Etäpesäkkeiden aiheuttamien paikallisoireiden lisäksi laajalle levinnyt syöpä aiheuttaa väsymystä ja ruokahalu voi heiketä. Väsymystä pyritään hillitsemään ulkoilemalla ja liikkumalla voimien sallimissa rajoissa. On tärkeä myös huolehtia säännöllisestä unirytmistä. Ruokahaluttomuuden hoidossa pienet annokset mielitekojen mukaan maistuvat usein parhaiten. Myös kortisonilla voidaan lyhytaikaisesti lievittää väsymystä ja parantaa ruokahalua. Elämän loppuvaiheessa väsymys voimistuu ja unen ja levon tarve kasvaa.

Päivitetty 26.8.2022