Siirry sivun sisältöön

Suolistosyövän palliatiivinen hoito

Valtaosa suolistosyövistä paranee pysyvästi mutta osalla sairastuneista syöpä uusii tai todetaan levinneenä jo sairauden alkuvaiheessa. Levinneellä syövällä tarkoitetaan sairauden vaihetta, jossa syöpä on lähettänyt etäpesäkkeitä sisäelimiin tai luustoon.

Paksu- ja peräsuolisyövät ovat yleisiä syöpiä etenkin vanhemmalla väestöllä. Valtaosa paranee pysyvästi leikkauksella, sädehoidolla tai lääkehoidoilla, mutta osalla syöpä uusii hoitojen jälkeen tai todetaan etäpesäkkeitä jo sairauden alkuvaiheessa. Suolistosyövän etäpesäkkeitä voidaan myös hoitaa paikallisesti muun muassa leikkauksella ja näin hillitä syövän etenemistä tehokkaasti. Vaikka etäpesäkkeitä ei voitaisi leikata, voidaan niiden etenemistä jarruttaa syöpälääkehoidoin jopa vuosien ajan.

On tärkeää kertoa hoitavalle lääkärille ja henkilökunnalle oireista, sillä etäpesäkkeiden aiheuttamia oireita voidaan hyvin lievittää. Oireita lievittävää eli palliatiivista hoitoa annetaan samanaikaisesti syöpälääkehoitojen kanssa, ja sitä jatketaan, kun syöpälääkehoidoista luovutaan eli kun siirrytään oireenmukaiseen hoitoon.

Oireet riippuvat etäpesäkkeiden sijainnista. Suolistosyövät lähettävät etäpesäkkeitä tyypillisimmin maksaan ja keuhkoihin, jotka ovat pitkään vähäoireisia. Joskus suolistosyöpä leviää myös vatsaonteloon, luustoon tai muihin sisäelimiin. Peräsuolisyöpä voi uusia paikallisesti lantion alueelle. Katso tarkemmin etäpesäkkeiden aiheuttamat tavallisimmat oireet.

Keuhko- ja maksapesäkkeisiin liittyvät oireet

Yksittäiset keuhko- ja maksapesäkkeet eivät juuri aiheuta oireita, ja siten levinnyt suolistosyöpä voi olla vähäoireinen. Yksittäisiä maksa- ja keuhkopesäkkeitä voidaan hoitaa paikallisesti muun muassa leikkaushoidolla tai keuhkopesäkkeitä myös sädehoidolla tavoitteena jarruttaa syövän etenemistä. Mikäli keuhkopesäkkeet aiheuttavat hengenahdistusta tai yskänärsytystä, voidaan niitä lievittää lääkkein tai sädehoidolla. Jos keuhkopussiin kertyy nestettä, voidaan neste poistaa punktoimalla.

Maksapesäkkeet oireilevat yleensä vasta, kun pesäkkeitä on paljon ja maksan toiminta alkaa häiriintyä. Lisääntyvä väsymys on silloin tavallinen oire. Kortisonista voi olla apua.

Luustokivut ja luustopesäkkeisiin liittyvät muut oireet

Suolistosyövässä luustoetäpesäkkeet ovat yleensä yksittäisiä ja tyypillisimmin sijaitsevat selkärangassa. Oireena on kipu, joka lisääntyy liikkuessa. Sekä kipulääkkeet että sädehoito ovat tehokkaita. Luustopesäkkeet voivat myös aiheuttaa murtumia ja selkärangassa sijaitsevat etäpesäkkeet voivat painaa selkäydintä, ja nämä vaativat päivystyksellistä hoitoa.

Suolen toiminnan häiriöt

Syöpä voi levitä vatsaonteloon häiriten suolen toimintaa. Kasvain tai vatsaonteloon levinnyt syöpä voi aiheuttaa suolitukoksen, mikä voi edellyttää leikkaushoitoa. Suolitukoksessa oireena on ummetus, pahoinvointi, oksentelu ja vatsakivut. Suolitukos edellyttää päivystyksellistä hoitoa (ota yhteyttä omaan hoitoyksikköön tai päivystykseen), tai pitkälle edenneessä syövässä oireita voidaan lievittää myös lääkkein.

Nesteen kertyminen vatsaonteloon

Nestettä voi kertyä myös vatsaonteloon, jolloin vatsa kasvaa ja muuttuu pömpöksi. Vatsaontelosta nestettä voidaan punktoida neulalla tai valuttaa pois dreenin avulla, mikä helpottaa nopeasti oireita.

Lantion alueen kasvainten aiheuttamat oireet

Lantion alueelle levinnyt peräsuolisyöpä voi aiheuttaa kipuja, virtsaamis- ja ulostamisvaikeuksia. Joskus kasvain voi muodostaa ns. fistelikäytäviä eri elinten välillä tai iholle (esimerkiksi rakosta suoleen, suolesta emättimeen tai iholle). Kasvain aiheuttaa kudosvaurioita ja hermopinteitä lantiossa ja siten kipua. Kasvaimen aiheuttamia oireita pyritään lievittämään sädehoidolla, joskus myös kirurgisesti esimerkiksi tekemällä avanne. Mikäli kipu on hankalaa, voidaan käyttää erikoistekniikoita, kuten spinaalista kivunhoitoa, jossa selkäydintä ympäröivään selkäydinnestetilaan annetaan katetrin avulla kipulääkettä ja puudutetta. Hoito voidaan toteuttaa myös kotona.

Psyykkinen kuormittuneisuus

Sairaus kuormittaa myös henkisesti. Pitkään sairastamiseen liittyy hyviä ja huonoja hetkiä. On hyvä keskustella henkisestä jaksamisesta henkilökunnan kanssa. Masennusta ja ahdistusta voidaan lievittää keskustelemalla ja lääkkeellisin keinoin. Myös vertaistuki auttaa jaksamaan.

Älä jää oireiden kanssa yksin

Muista aina kertoa hoitavalle lääkärille ja hoitajille oireistasi. Tehokas syövän hoito lievittää oireita, mutta usein tarvitaan myös muita hoitokeinoja. Hyvä oireiden hoito ei vaikuta annettavaan syövänhoitoon, vaan ne tukevat toisiaan ja auttavat elämään mahdollisimman hyvää ja aktiivista elämää.

Syövän hoitojen ollessa vielä meneillään on hyvä olla yhteydessä hoitavaan yksikköön, mikäli yleistila heikkenee, ilmaantuu häiritseviä oireita tai oireet pahenevat. Syöpää hoitavissa yksiköissä on oireita lievittävän eli palliatiivisen hoidon ja kivunhoidon asiantuntemusta. Kaikkien yliopistosairaaloiden syöpäyksiköissä ja useissa keskussairaaloissa on palliatiivisen hoidon yksiköt tai vastuuhenkilöt sekä kipuklinikat, joista saa apua oireiden hoitoon. Myös psykososiaalista tukea ja keskustelutukea on mahdollista saada. On hyvä käydä tutustumassa palliatiiviseen yksikköön jo syövän hoitojen aikana, jotta voidaan suunnitella riittävästi tukea ja apua jo varhain.

Kun syövän hoidot päättyvät, tulee jokaiselle potilaalle sopia palliatiivisesta hoidosta vastaava taho. Kenenkään ei pidä jäädä sairautensa kanssa yksin.

Elämän loppuvaiheessa hoidosta vastaava taho on tavallisimmin perusterveydenhuollossa lähellä kotia. Se voi olla palliatiivinen poliklinikka, terveyskeskus, kotisairaala, kotisairaanhoito, kotihoito tai saattokoti tai -osasto. Tärkeää on, että etukäteen on sovittu, mistä saa apua kellon ympäri kaikkina viikonpäivinä.

Elämän loppuvaiheessa päivystyksessä käynti on rasittavaa, ja siksi sitä pyritään välttämään ennakoiden mahdollinen voinnin heikkeneminen ja muutokset oireissa yhdessä hoitavan tahon kanssa. Ellei kyseessä ole akuutti hätä, ennen päivystykseen hakeutumista on hyvä ottaa yhteyttä hoitavaan tahoon. Jos potilaalla on kotisairaalayhteys, sairaanhoitaja tai lääkäri voi tarvittaessa tulla kotikäynnille arvioimaan tilanteen tai voi järjestää sairaalapaikan (tukiosasto, lupapaikka) niin, että päivystykseen ei tarvitse hakeutua.

Päivitetty 26.8.2022