Siirry sivun sisältöön

Mitä elämänlaatu on?

Palliatiivisen hoidon perimmäinen tarkoitus on vaalia elämänlaatua, yksilön oikeutta hyvään elämään sen kaikissa vaiheissa.

Elämänlaadulla tarkoitetaan ihmisen kokemusta omasta elämästä suhteessa odotuksiin, toimintaan ja mahdollisuuksiin, kykyyn toteuttaa omaa elämäänsä. Se voi eri yhteyksissä tarkoittaa erilaisia asioita, kuten tyytyväisyyttä, onnellisuutta, elämän mielekkyyttä, turvallisuutta tai hyvinvointia.

Terveyteen liittyvä elämänlaatu

Pitkäaikaissairaudet voivat heikentää elämänlaatua. Terveyteen liittyvä elämänlaatu voi kuitenkin vaihdella sairauden eri vaiheissa. Terveyteen liittyvällä elämänlaadulla tarkoitetaan yksilön kokemusta omasta terveydentilastaan sekä terveyteen liittyvästä hyvinvoinnistaan.

Terveys ei siis ole vain sairauden puuttumista. Siihen vaikuttaa fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja hyvinvointi, esimerkiksi miten sairastaminen vaikuttaa arjesta suoriutumiseen ja sosiaaliseen elämään, kuten ystävyyssuhteisiin ja harrastuksiin.

Elämänlaatu palliatiivisessa hoidossa

Palliatiivisessa hoidossa huomioidaan potilaan tarpeet kokonaisvaltaisesti ja siten pyritään vaikuttamaan potilaan kokemaan elämänlaatuun.

Vakava sairaus koskettaa myös lähipiiriä. Sosiaalisilla suhteilla ja läheisillä on tärkeä vaikutus potilaan elämänlaatuun. Siksi läheisten tukeminen on yksi tärkeä osa palliatiivista hoitoa. Läheisten hyvä vointi ja jaksaminen heijastuvat positiivisesti myös potilaan elämänlaatuun.

Vakavasti sairas ja toimintakyvyltään heikentynyt ihminen voi arvioida uudelleen elämänsä arvojärjestystä. Uusien tavoitteiden asettaminen voi parhaimmillaan johtaa jopa parempaan hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen kuin ennen sairastumista.