Siirry sivun sisältöön

Mitä saattohoito on?

Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa, sen viimeinen vaihe. Saattohoito tarkoittaa hoitoa ja tukea potilaan elämän viime vaiheissa, kun kuolema on odotettavissa lähipäivinä tai -viikkoina.

Saattohoidossa kuolemaa lähestyvälle pyritään takamaan mahdollisimman arvokas ja oireeton loppuelämä sekä mahdollistetaan kuolevalle ja hänen läheisille heidän tarvitsemansa tuki. Keskeistä on potilaan ja läheisten yksilöllinen, kokonaisvaltainen kohtaaminen. Hoidossa huomioidaan potilaan psyykkiset, sosiaaliset, henkiset, hengelliset ja vakaumukselliset tarpeet.

Lähestyvä kuolema koskettaa myös potilaan läheisiä. Läheisten tukeminen on osa hyvää saattohoitoa myös potilaan kuoleman jälkeen.

Saattohoito pyritään toteuttamaan potilaan toivomassa ympäristössä. Saattohoitoa voidaan toteuttaa joko kotona kotisairaalan turvin, palveluasumisyksikössä, osastolla tai saattohoitokodissa.

Päivitetty 30.8.2022