Sosiaalinen tuki

Parantumaton sairaus, hoidot sekä kuoleminen ja kuolema vaikuttavat sekä potilaan että perheen taloudelliseen toimeentuloon ja pärjäämiseen.

​​​​​​​

Sosiaalityö käsittelee muun muassa kotona selviytymiseen, taloudelliseen toimeentuloon sekä perheen tarpeisiin liittyviä asioita. Sosiaalisissa asioissa apua ja neuvoa voi hakea oman asuinkunnan tai oman hoitopaikan sosiaalityöntekijältä. Sosiaalietuuksia ja tukia hoitavat Kela, kunnat, sairaus- ja työttömyyskassat sekä vakuutusyhtiöt.

Palliatiivisen hoidon potilaat ovat usein oikeutettuja erilaisiin sosiaalitukiin, jotka auttavat sairaudesta ja sen hoidosta koituvien kustannusten hoitamisessa. Näistä etuuksista ja niiden hakemisesta voi keskustella yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa.

Ohessa esimerkkejä haettavista tuista ja etuuksista.

Haettavat tuet ja etuudet

Sairauspäiväraha

Haettaessa huomioitavaa

 • haetaan Kelasta
 • tarvitaan B-lausunto
 • korvaa työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä
 • maksetaan enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan
 • jos sairaus jatkuu yli vuoden, haetaan työkyvyttömyyseläkettä.

Lue lisää:

Sairauspäiväraha (Kela)

Hoitotuki

Haettaessa huomioitavaa

 • haetaan Kelasta
 • tarvitaan C-lausunto tai laajennettu B-lausunto
 • voidaan myöntää myös laitoshoidossa oleville
 • voidaan hakea parantumattoman ja etenevän sairauden johdosta, vaikkei toimintakyvyn alenema olisikaan kestänyt vuotta.

Lue lisää:

Hoitotuki (Kela)

Lääkkeiden korvattavuus ja lääkekattokatto

Haettaessa huomioitavaa

 • haetaan Kelasta
 • lääkkeiden erityiskorvattavuus B-lausunnolla
 • korvaus myönnetään, kun B-todistus on saapunut Kelaan (saapumispäivästä alkaen)
 • lääkekatto vuonna 2018 on 605,13 €.

Lue lisää:

Lääkkeiden korvattavuus (Kela)

Matkakorvaukset ja matkakatto

Haettaessa huomioitavaa

 • haetaan Kelasta
 • sisältää omavastuun
 • tarvitaan todistus matkakorvauksen hakemista varten hoitavasta yksiköstä
 • taksimatka tilataan keskitetystä numerosta
 • sairauden oireiden tai muun vastaavan syyn perusteella voi hakea yksilölliseen arvioon perustuvaa vakiotaksiasiakkuutta
 • matkakatto vuonna 2018 on 300€.

Lue lisää:

Matkakorvaus (Kela)

Maksukatto

Haettaessa huomioitavaa

 • vapaakortin myöntää se laitos, jossa maksukatto täyttyy
 • haetaan erikoissairaan-hoidon ja perusterveyden-huollon maksukatto-toimistoista
 • maksukaton täyttymisen seuranta ja vapaakortin anominen potilaan omalla vastuulla
 • erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto eivät näe toistensa maksukattokertymiä
 • maksukatto vuonna 2018 683€.

Lue lisää:

Maksukatto (STM)

Vammaispalvelulain mukainen kuljetustuki

Haettaessa huomioitavaa

 • haetaan oman kunnan sosiaalitoimesta
 • myönnetään tavanomaisista elämän toiminnoista suoriutumiseen
 • tarvitaan C-lausunto tai sen kopio, laajennettu B-lausunto tai sen kopio tai erillinen lääkärinlausunto
 • sairaudesta johtuva toimintakyvyn alenema; kuljetustukea haetaan ensisijaisesti vammaispalvelulain mukaisena kuljetustukena.

Lue lisää:

Kuljetustuki (THL)

Toimeentulotuki

Haettaessa huomioitavaa

 • myöntää Kela ja oman kunnan sosiaalitoimi
 • perustoimeentulotuki Kelasta
 • täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sosiaalitoimesta
   • edeltävästi tulee olla haettuna perustoimeentulotuki Kelasta.

Lue lisää:

Toimeentulotuki (Kela)

Omaishoito

Haettaessa huomioitavaa

 • myöntää oman kunnan sosiaalitoimi
 • tarvitaan C-lausunto tai laajennettu B-lausunto tai sen kopio
 • omaishoitajan palkkio on veronalaista tuloa
 • palkkiota voi pyytää alentamaan, jos se alennettuna ei vaikuta muihin etuuksiin alentavasti.

Lue lisää:

Omaishoito (THL)

Hautausavustus

Haettaessa huomioitavaa

 • myöntää oman kunnan sosiaalitoimi
 • haetaan vainajalle
 • osa kunnista edellyttää perustoimeentulotuen päätöstä
 • myönnetään palveluna.

Perheen etuudet kuoleman jälkeen

Haettaessa huomioitavaa

 • hoitaa Kela, Työeläkelaitos ja vakuutusyhtiöt
   • eläkkeet ja etuudet
   • ryhmähenkivakuutus
   • yksityiset vakuutukset.

Lue lisää:

Perheen etuudet kuoleman jälkeen (Kela)

Lisää tietoa Kuntoutumistalosta

Kuntoutumistalon Oikeudet ja etuudet osiosta löydät lisää tietoa yhteiskunnan tarjoamista palveluista ja tukimuodoista sekä ohjeita miten, mistä ja millä perusteella niitä voi hakea.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  16.4.2018