Siirry sivun sisältöön

Sosiaalinen tuki palliatiivisessa hoidossa

Parantumaton sairaus, hoidot sekä kuoleminen ja kuolema vaikuttavat sekä potilaan että perheen taloudelliseen toimeentuloon ja pärjäämiseen.

Sosiaalityö käsittelee muun muassa kotona selviytymiseen, taloudelliseen toimeentuloon sekä perheen tarpeisiin liittyviä asioita. Sosiaalisissa asioissa apua ja neuvoa voi hakea oman asuinkunnan tai oman hoitopaikan sosiaalityöntekijältä. Sosiaalietuuksia ja tukia hoitavat Kela, kunnat, sairaus- ja työttömyyskassat sekä vakuutusyhtiöt.

Palliatiivisen hoidon potilaat ovat usein oikeutettuja erilaisiin sosiaalitukiin, jotka auttavat sairaudesta ja sen hoidosta koituvien kustannusten hoitamisessa. Näistä etuuksista ja niiden hakemisesta voi keskustella yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa.

Ohessa esimerkkejä haettavista tuista ja etuuksista.

Haettaessa huomioitavaa

 • haetaan Kelasta

 • tarvitaan B-lausunto

 • korvaa työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä

 • maksetaan enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan

 • jos sairaus jatkuu yli vuoden, haetaan työkyvyttömyyseläkettä.

Haettaessa huomioitavaa

 • haetaan Kelasta

 • tarvitaan C-lausunto tai laajennettu B-lausunto

 • voidaan myöntää myös laitoshoidossa oleville

 • voidaan hakea parantumattoman ja etenevän sairauden johdosta, vaikkei toimintakyvyn alenema olisikaan kestänyt vuotta.

Haettaessa huomioitavaa

 • haetaan Kelasta

 • lääkkeiden erityiskorvattavuus B-lausunnolla

 • korvaus myönnetään, kun B-todistus on saapunut Kelaan (saapumispäivästä alkaen)

 • vuosiomavastuu eli lääkekatto on vuonna 2021 579,78 €.

Haettaessa huomioitavaa

 • haetaan Kelasta

 • sisältää omavastuun

 • tarvitaan todistus matkakorvauksen hakemista varten hoitavasta yksiköstä

 • taksimatka tilataan keskitetystä numerosta

 • sairauden oireiden tai muun vastaavan syyn perusteella voi hakea yksilölliseen arvioon perustuvaa vakiotaksiasiakkuutta

 • matkakatto on vuonna 2021 300€.

Haettaessa huomioitavaa

 • vapaakortin myöntää se laitos, jossa maksukatto täyttyy

 • haetaan erikoissairaan-hoidon ja perusterveyden-huollon maksukatto-toimistoista

 • maksukaton täyttymisen seuranta ja vapaakortin anominen potilaan omalla vastuulla

 • erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto eivät näe toistensa maksukattokertymiä

 • maksukatto on vuonna 2012 683€.

Haettaessa huomioitavaa

 • haetaan oman kunnan sosiaalitoimesta

 • myönnetään tavanomaisista elämän toiminnoista suoriutumiseen

 • tarvitaan C-lausunto tai sen kopio, laajennettu B-lausunto tai sen kopio tai erillinen lääkärinlausunto

 • sairaudesta johtuva toimintakyvyn alenema; kuljetustukea haetaan ensisijaisesti vammaispalvelulain mukaisena kuljetustukena.

Haettaessa huomioitavaa

 • myöntää Kela ja oman kunnan sosiaalitoimi

 • perustoimeentulotuki Kelasta

 • täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sosiaalitoimesta

  • edeltävästi tulee olla haettuna perustoimeentulotuki Kelasta.

Haettaessa huomioitavaa

 • myöntää oman kunnan sosiaalitoimi

 • tarvitaan C-lausunto tai laajennettu B-lausunto tai sen kopio

 • omaishoitajan palkkio on veronalaista tuloa

 • palkkiota voi pyytää alentamaan, jos se alennettuna ei vaikuta muihin etuuksiin alentavasti.

Haettaessa huomioitavaa

 • myöntää oman kunnan sosiaalitoimi

 • haetaan vainajalle

 • osa kunnista edellyttää perustoimeentulotuen päätöstä

 • myönnetään palveluna.

Haettaessa huomioitavaa

 • hoitaa Kela, Työeläkelaitos ja vakuutusyhtiöt

  • eläkkeet ja etuudet

  • ryhmähenkivakuutus

  • yksityiset vakuutukset.

Päivitetty 1.11.2021