Siirry sivun sisältöön

Vertaistuki ja järjestöt osana palliatiivista hoitoa

Palliatiivisessa hoidossa vertaistukea voi kaivata sekä potilas että läheinen. Läheinen voi olla vertaistuen tarpeessa sekä sairastavan läheisen sairauden ja hoitojen aikana että hänen kuoleman jälkeen.

Vertaistuki

Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa. Vertaistuki tarkoittaa kokemustietoon perustuvaa tukea, jonka tärkeimmät elementit ovat kertominen ja kuunteleminen. Vertaistuen taustalla on ajatus, että vertainen, saman kokenut, voi ymmärtää, mitä sairastunut tai hänen läheisensä kohtaa.

Vertaistukea voidaan toteuttaa sekä ryhmässä että kahdenkeskisenä. Vertaistukea tarjoavat muun muassa potilasjärjestöt ja -liitot sekä seurakunnat.

Järjestöt

Potilasjärjestöt toimivat potilasta ja läheisiä varten. Ne tarjoavat muun muassa tietoa, tukea, edunvalvontaa, koulutusta ja virkistystoimintaa. Järjestöt ovat myös yhteiskunnallisia vaikuttajia. Potilasjärjestöt rakentuvat useimmiten määritetyn sairauden tai tautiryhmän ympärille.

Palliatiivisilla tai saattohoitopotilailla ei ole omaa potilasjärjestöä, mutta eri sairausryhmien potilasjärjestöt ovat huomioineet palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osana omaa toimintaansa. Painotukset riippuvat järjestön edustaman sairauden tai tautiryhmän luonteesta.

Vertaistalo auttaa sairastuneita ja heidän läheisiään löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta. Vertaistalo kerää yhteen potilasjärjestöjen tarjoaman vertaistuen.

Päivitetty 1.11.2021