Oirehoidon toteutus palliatiivisessa hoidossa

Palliatiivisessa hoidossa oireita lievitetään sekä lääkkeettömin että lääkkeellisin keinoin. Lääkkeettömät keinot ja oirekohtaista lääkehoitoa on esitelty Oireet-osiossa.