Siirry sivun sisältöön

Puhetta elämästä -kortit

Palliatiivisen talon Puhetta elämästä -kortit tukevat käyttäjää pohtimaan omaa elämäänsä eri näkökulmista. Kortit auttavat ajatusten ja tunteiden jakamisessa.

Korttien tuella on tarkoitus etsiä merkityksiä ja voimavaroja sekä kohdata elämän rajallisuuteen liittyviä tunteita.

Korttien avulla kerrotaan tunteista ja ajatuksista juuri siten, kun käyttäjät juuri sillä hetkellä haluavat. Tärkeää kertomisen lisäksi on kuulluksi tuleminen. Kaikki tunteet ja ajatukset ovat sallittuja. Ne ansaitsevat tulla kuulluksi ja nähdyksi.

Korttien kohderyhmänä on ollut vakavasti tai parantumattomasti sairaat, mutta korttien käyttäminen ei edellytä mitään diagnoosia tai hoitolinjaa.

Kortit tukevat myös sairastuneen läheisiä mahdollistamalla puheeksi ottamisen, yhteisen elämän jakamisen ja suunnan löytymisen.

Kortteja voi käyttää kuka meistä tahansa - sinä ja minä, me kaikki.

Kortteja voi käyttää

 • läheisten ja ystävien kanssa

 • vertaisryhmässä

 • oman pohdinnan tukena

 • hoitohenkilöstön sekä muiden hoitopolkuun kuuluvien kanssa.

Kortit ovat saatavilla sähköisesti katseltavana sekä tulostettavana PDF-tiedostona tältä sivulta. Katso linkki Aiheeseen liittyvää -laatikosta.

Kortteja voi selata järjestyksessä tai satunnaisesti.

Kukin osallistuja jatkaa valitsemansa kortin lausetta tai teemaa. On myös mahdollista, että jokainen osallistuja vastaa samaan kysymykseen.

Kysymyksen voi ohittaa, jos se tuntuu liian vaikealta.

Korteissa on ​kolme kategoriaa.

Puhetta elämästä - vihreä

Kategoriassa tutkitaan voimavaroja, ilon aiheita, hankaliksi koettuja asioita sekä lohtua ja helpotusta tuovia tekijöitä.

Puhetta tulevasta - violetti

Kategoriassa katsotaan eteenpäin, puhutaan odotuksista ja toiveista. Tarkoituksen on ohjata ajatuksia tästä hetkestä eteenpäin. Myös toivottomuuden ja pettymyksen tunteet ovat sallittuja.

Puhetta elämän lopusta - sininen

Kategoriassa puhutaan kuolemaan liittyvistä ajatuksista ja toiveista elämän loppuun liittyen.

Korttien kysymyksiin voi tehdä lisäkysymyksiä, kuten

 • mitä ajatus tai tunne tuo tähän hetkeen

 • mitä se sinulle merkitsi tai merkitsee

 • miten se vaikuttaa huomiseen.

Suoria neuvoja kannattaa välttää, ellei henkilö itse niitä suoraan pyydä.

Läheisten ja ystävien kesken voidaan jakaa ajatuksia sairastuneen henkilön kannalta ja luoda keskinäistä ymmärrystä iloista ja suruista.

Vertaisryhmässä jokainen voi nostaa oman kortin ja kertoa ajatuksensa kysymykseen liittyen. Vaihtoehtoisesti kaikki voivat vastata samaan kysymykseen, jolloin jakaminen ja erilaiset näkökulmat tulevat esiin.

Yksin työskentelyssä korttien avulla voi pohtia omaa elämäntarinaa. Jokainen kysymys nostaa jotakin elämänaluetta ja elämänvarrella karttuneita kokemuksia muistiin. Elämäntarinan voi halutessaan jakaa läheisten kanssa.

Hoitohenkilöstö voi tarjota kortteja hoidon suunnittelun ja surutyön tueksi. Hyvään hoitoon kuuluu kivun lievityksen lisäksi myös henkisen hyvinvoinnin tukeminen.

Tunteiden kohtaaminen ja kuunteleminen eivät vaadi erityisosaamista. Vaikeiden tunteiden äärellä voi tulla myös tarve tunteiden käsittelyn tuelle.

On mahdollista, että korttien teemat ja asioiden jakaminen voivat herättää voimakkaitakin tunteita.

 • Tärkeintä korttien käytössä ja heräävien tunteiden kohtaamisessa on aika, läsnäolo ja kuuntelu.

 • Jokainen vastaa kysymyksiin sen hetkisen voinnin, mahdollisuuksien ja kokemuksen perusteella.

 • Kysymyksen voi ohittaa, jos se tuntuu liian vaikealta kohdata.

 • Hankalia tunteita ei kuitenkaan tarvitse vältellä eikä niiden kohtaaminen aina edellytä erityisosaamista.

 • Myös kielteiset tunteet ovat tärkeitä kohdata ja käsitellä oman olemassa olevan terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.

 • Jos kortit herättävät kriisiytyneitä tilanteita, apua voi hakea omasta hoitavasta yksiköstä tai esimerkiksi Suomen Mielenterveysseuran Valtakunnallisesta kriisipuhelimesta p. 010 195 202 (arkisin klo 9.00–07.00, viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00–07.00).

Päivitetty 1.11.2021