Siirry sivun sisältöön

Mitä palliatiivinen hoito on?

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan oireita lievittävää ja potilaan sekä hänen läheisten elämänlaatua tukevaa hoitoa.

Palliatiivisen hoidon tavoitteena on ylläpitää mahdollisimman hyvää elämänlaatua ennaltaehkäisemällä ja helpottamalla sairauden mukanaan tuomia oireita sekä tukemalla sairauden kanssa selviytymisessä potilaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Keskeistä palliatiivisessa hoidossa on potilaan ja läheisten yksilöllinen, kokonaisvaltainen kohtaaminen. Hoidossa huomioidaan potilaan psyykkiset, sosiaaliset, henkiset, hengelliset ja vakaumukselliset asiat. Vakava sairaus koskettaa myös potilaan läheisiä. Läheisten tukeminen kuuluu kokonaisvaltaiseen palliatiiviseen hoitoon

Palliatiivinen hoito kuuluu kaikille kroonista, etenevää sairautta sairastaville potilaille, joilla sairaus aiheuttaa elämänlaatua heikentäviä oireita tai tuen tarpeita. Näitä sairauksia ovat esimerkiksi levinnyt syöpä, edennyt sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoiminta, krooninen keuhkosairaus sekä etenevä neurologinen sairaus.

Sairauden edetessä on hyvä tehdä suunnitelma elämän loppuvaiheen hoitoa varten, jotta omat toiveet ja odotukset hoidosta voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon.

Suunnitelmassa arvioidaan, millaista palliatiivista hoitoa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa ja missä se olisi parhaiten toteutettavissa. Tämä luo pohjan hyvän hoidon järjestämiselle.

Palliatiivinen hoito ei poissulje muita hoitoja. Oireita lievittävä ja elämänlaatua tukeva hoito on hyvä aloittaa jo kroonisen sairauden varhaisemmassa vaiheessa perussairauden hoidon rinnalla. Oireita lievittävä hoito helpottaa sairauden tai hoitojen aiheuttamia oireita ja tarvittava tuki psyykkistä sekä henkistä kuormaa. Varhaista palliatiivista hoitoa annetaan esimerkiksi syövän etenemistä jarruttavien syöpälääkehoitojen ohessa.

Oireenmukaiseen hoitoon siirrytään, kun sairauden etenemiseen ei enää voida sairauteen kohdistuvalla hoidolla merkittävästi vaikuttaa ja sairaus aiheuttaa häiritseviä oireita. Hoidon tavoite on tällöin oireiden lievittäminen, elämänlaadun vaaliminen ja potilaan toiveiden mukainen mahdollisimman hyvä ja aktiivinen loppuelämä sairauden kanssa.

Siirryttäessä oireenmukaiseen hoitoon hoitamisesta ei luovuta, vaan hoitaminen suunnataan parantumattomasti sairaan ihmisen kannalta parhaaseen mahdolliseen hoitoon. Se ei poissulje mi-tään sellaisia hoitotoimia, mistä potilas voisi vielä hyötyä. Ihminen voi elää palliatiivisen hoidon vaiheessa useita kuukausia, toisinaan jopa muutaman vuoden.

Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe, mikä ajoittuu viimeisille elinviikoille tai päiville.

Päivitetty 1.11.2021