Siirry sivun sisältöön

Nesteen kertyminen kehoon palliatiivisella potilaalla

Moneen parantumattomaan sairauteen liittyy nesteen kertymistä kehon onteloihin sekä ihonalaiskudokseen.

Parantumattomasti sairaalle potilaalle nestettä voi kertyä keuhkopussiin, vatsaonteloon sekä keholle ihonalaiskudokseen näkyen esimerkiksi käsien, jalkaterien tai säärien turvotuksena. Keuhkopussista ja vatsaontelosta nestettä voidaan poistaa punktoimalla tai dreenin kautta, mikä helpottaa oireita välittömästi. Turvotuksen hoidon valintaan vaikuttaa turvotuksen aiheuttaja.

Jos turvotus ilmaantuu äkillisesti ja erityisesti toispuolisesti, on syytä hakeutua tutkimuksiin päivystyksellisesti.

Syyt ja aiheuttajat

Nesteen kertymistä ihonalaiskudokseen eli turvotuksia voivat aiheuttaa muun muassa imunestekierron häiriö, sydämen, munuaisten tai maksan heikentynyt toiminta ja alaraajojen laskimoverenkierron heikkeneminen.

Hoito

Imunestekierron häiriö eli lymfaturvotuksen hoidon tavoitteena on haittaavien oireiden lievittäminen ja toimintakyvyn säilyttäminen. Turvotusta voidaan vähentää kompressihoidolla (tukihiha,- hanska, -sukka tai -sidokset), lymfahieronnalla ja liikunnalla.

Muista syistä juohtuva turvotuksen hoito on joko perussairauden hoitoa tai haittaavien oireiden lievittämistä tukituottein. Perussairauden hoitoa voi olla esimerkiksi sydämenvajaatoiminnassa nesteenpoistolääkkeet.

Omahoito

Jos turvotuksen hoitona on kompressiohoito, tulee käytössä olevaa tukivaatetta käyttää säännöllisesti. Myös lymfahieronnan hoitotuloksen ylläpitämiseksi tarvitaan tukisidosten käyttöä.

Turvonnen raajan kohoasento ja voinnin mukainen liikunta voivat helpottaa turvotusta ja paineen tunnetta. Infektoiden ja ihorikkojen ehkäisemiseksi turvonnen raajan puhtaudesta ja rasvauksesta tulee huolehtia säännöllisesti.

Syyt ja aiheuttajat

Keuhkopussiin kertyvän nesteen syynä voivat olla syöpämuutokset keuhkopussissa. Näitä esiintyy usein keuhkosyövässä mutta myös muissa syövissä. Toinen yleinen syy nesteen kertymiseen keuhkopussiin on sydämen vajaatoiminta. Nesteen kertyminen aiheuttaa hengenahdistusta, koska neste kertyy keuhkon ja rintakehän seinämän väliin, ja keuhkolle jää näin vähemmän tilaa.

Hoito

Hengenahdistuksen helpottamiseksi keuhkopussin nestettä voidaan poistaa punktiolla eli neulalla tyhjentämällä. Pleurapunktiossa tarkistetaan yleensä ensin ultraäänellä pleuranesteen määrä ja sopiva pistospaikka, mutta jos nestettä on runsaasti, voidaan punktio toteuttaa ilman ultraääntä. Sen jälkeen ihon pinta puhdistetaan ja alue puudutetaan. Tämän jälkeen nestettä poistetaan isommalla punktioneulalla. Toimenpide tehdään yleensä selän puolelta niin, että potilas istuu hieman etukumarassa tai makaa kyljellään. Toimenpide kestää yleensä noin 30 minuuttia, ja sen jälkeen seurataan jonkin aikaa.

Jos nestettä kertyy toistuvasti ja usein, voidaan ihon alle viedä pysyvämpi katetri, jota kautta tyhjennyksen voi tehdä itse esimerkiksi kotona. Toinen vaihtoehto on laittaa talkkia pleuraonteloon, jotta pleurapussin lehdet ”liimautuisivat” kiinni toisiinsa niin, ettei nestettä pääse kertymään väliin.

Jos nesteen kertyminen keuhkoihin johtuu sydämen vajaatoiminnasta, voidaan nesteenpoistolääkkeillä usein vähentää nesteen kertymistä, mutta punktiot ovat myös mahdollisia. Syövästä johtuvassa nesteen kertymisessä nesteenpoistolääkkeistä ei yleensä ole apua.

Omahoito

Keuhkoihin syövästä johtuvan nesteen kertymisen nopeuteen ei valitettavasti itse voi vaikuttaa, eikä nestettä voi poistaa omahoidon keinoin.

Muista sairauksista johtuvassa nesteen kertymisessä voidaan käyttää lääkärin antamien ohjeiden mukaan neste- ja suolarajoituksia.

Syyt ja aiheuttajat

Vatsakalvo ympäröi vatsaontelon seinämiä. Yleinen syy nesteen kertymiseen vatsaonteloon ovat maksasairaudet, esimerkiksi maksakirroosi. Tällöin veren paluu vatsan alueelta maksan kautta sydämeen on hidastunut. Kohonneen paineen vuoksi nestettä ”tihkuu” verisuonista vatsaonteloon. Myös sydämen vajaatoiminta voi aiheuttaa nesteen kertymistä vatsaonteloon samalla mekanismilla. Toinen tavallinen syy vatsaonteloon kertyvään nesteeseen ovat syöpämuutokset vatsakalvolla. Tämä on melko yleistä esimerkiksi gynekologisissa syövissä ja ruoansulatuselimistön syövissä.

Hoito

Vatsaontelon nestettä voidaan poistaa punktoimalla. Vatsaontelon tyhjentyminen vie usein pidemmän ajan, ja tyhjennysletkua eli ”dreeniä” pidetään paikallaan joitakin tunteja tai 1–2 vuorokautta. Vatsaontelon nestettä voidaan poistaa ihon alle viedyn ”tunneloidun” katetrin kautta, jolloin tyhjennys voidaan toteuttaa kotona.

Jos nesteen kertyminen vatsaonteloon johtuu maksan- tai sydämenvajaatoiminnasta, voidaan nesteenpoistolääkkeillä usein vähentää nesteen kertymistä, mutta punktiot ovat myös mahdollisia. Syövästä johtuvassa nesteen kertymisessä nesteenpoistolääkkeistä ei yleensä ole apua.

Omahoito

Vatsaonteloon syövästä johtuvan nesteen kertymisen nopeuteen ei valitettavasti itse voi vaikuttaa, eikä nestettä voi poistaa omahoidon keinoin.

Muista sairauksista johtuvassa nesteen kertymisessä voidaan käyttää lääkärin antamien ohjeiden mukaan neste- ja suolarajoituksia.

Päivitetty 1.11.2021