Kulttuuri palliatiivisessa hoidossa

Ihmisten käyttäytymiseen ja toimintaan vaikuttavat merkittävällä tavalla ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan tavat ja kulttuuri. Kulttuurisilla elämyksillä voidaan parantaa ihmisten elämänlaatua.

Mitä kulttuuri on?

Kulttuuri on yhteisön jaettu elämäntapa. Se koostuu opituista toiminta- ja käyttäytymismalleista, arvoista ja asenteista sekä aineellisesta ympäristöstä. Kulttuuri on ihmisen ympärilleen punoma merkitysten verkko, tapa jäsentää tietoa. Kulttuuriin kuuluu niin henkisiä kuin aineellisia ulottuvuuksia sekä tiedostettuja ja tiedostamattomia aineksia. Kulttuuri tulee näkyväksi esimerkiksi taiteissa, tieteissä ja uskonnoissa.

Kulttuurin vaikutus kokemuksiimme

Kulttuurimme vaikuttaa käsitykseemme terveydestä ja sairaudesta. Ympäristön ja esimerkiksi oman kehon havainnointi on osittain kulttuurisidonnaista. Me ikään kuin harjaannumme huomaamaan tietynlaisia, meille merkityksellisiä asioita ja reagoimme näihin kulttuurimme mukaisesti. Kulttuuri vaikuttaa sairauden ja oireiden kokemuksiin sekä erityisesti siihen, minkälaisia merkityksiä näille annamme. Riippuen kulttuurista, johon olemme kasvaneet tai joiden vaikutuspiirissä olemme, käsitämme ja käsittelemme omalla tavallamme elämän rajallisuutta ja kuolemaa.

Kulttuuri osana palliatiivista hoitoa

Luonnon ja kulttuuristen elämysten hyvää tekevästä vaikutuksesta on jo runsaasti tutkimustietoa, joten erilaisia kulttuurisia ulottuvuuksia voidaan käyttää osana parantumattomasti sairaan hoitoa. Kulttuuri voi toimia myös hyvinvoinnin tukena läheisille. Erilaisilla kulttuurituotteilla, kuten musiikilla, kuvataiteella ja kirjallisuudella, on oma roolinsa osana ihmisten elämänlaatua. Tutut kulttuuriset elämykset voivat synnyttää myös turvallisuuden tunteen hämmentävään ja pelottavaankin tilanteeseen, esimerkiksi musiikilla on kyky vähentää potilaiden kokemaa stressiä ja kipuja.

Lempi-tv-sarja, mieleinen elokuva, suosikkiartistin konsertti tai uusi taidenäyttely voi antaa henkisen hengähdystauon ja hyvänolon kokemuksen mutta myös auttaa kohtaamaan omia tunteita ja ajatuksia koettuna yhdessä tai erikseen. Esimerkiksi musiikin vaikutusta omaan vointiin kannattaa rohkeasti kokeilla. Lempimusiikin ohella kuunneltavaa musiikin lajia voi vaihdella mielialan mukaan käyttäen koko musiikin kirjoa apuvälineenään.

Myös piirtämistä ja maalaamista voi käyttää sekä miellyttävänä tekemisenä että myös tunteiden ilmaisussa. Tämä ei edellytä erityistä kuvataiteellista osaamista, vaan voi uteliaasti kokeilla, miltä kuvallinen ilmaisu tuntuu ja mitä mieli haluaa paperille tuottaa.

Esteettiset, kauneusarvoihin liittyvät elämykset voivat auttaa ihmistä kohtaamaan elämän päättymiseen liittyviä ristiriitaisia tunteita antamalla kokonaisvaltaisemman ymmärryksen tai kokemuksen elämästä ja kuolemasta. Kauneuden kokemusten avulla on mahdollista löytää uusi, entistä eheämpi suhde jäljellä olevaan elämään – ja myös kuolemaan.

Omalle viiteryhmälleen uskonnolliset rituaalit ja uskonnollinen taide, joiden voidaan lukea kuuluvan kulttuurisiin elämyksiin, ovat usein merkittäviä erityisesti kuoleman läheisyydessä.

Ohjattua musiikki- ja taideterapiaa voidaan toteuttaa osana palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa.

 

Kyllä

Päivitetty  28.2.2018