Siirry sivun sisältöön

Kulttuuri palliatiivisessa hoidossa

Käyttäytymiseen ja toimintaamme vaikuttavat merkittävällä tavalla ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan tavat ja kulttuuri. Kulttuuriset elämykset ovat osa meidän elämänlaatuamme.

Kulttuuri on yhteisön jaettu elämäntapa. Se koostuu opituista toiminta- ja käyttäytymismalleista, arvoista ja asenteista sekä aineellisesta ympäristöstä. Kulttuuri on ihmisten ympärilleen punoma merkitysten verkko, tapa jäsentää tietoa. Kulttuuriin kuuluu niin henkisiä kuin aineellisia ulottuvuuksia sekä tiedostettuja ja tiedostamattomia aineksia. Kulttuuri tulee näkyväksi esimerkiksi taiteissa, tieteissä ja uskonnoissa.

Kulttuurimme vaikuttaa käsitykseemme terveydestä ja sairaudesta. Ympäristön ja esimerkiksi oman kehon havainnointi on osittain kulttuurisidonnaista. Me ikään kuin harjaannumme huomaamaan tietynlaisia, meille merkityksellisiä asioita ja reagoimme näihin kulttuurimme mukaisesti. Kulttuuri vaikuttaa kokemukseemme sairaudesta ja oireista sekä erityisesti siihen, minkälaisia merkityksiä näille annamme. Kulttuurimme, johon olemme kasvaneet tai joiden vaikutuspiirissä olemme, vaikuttaa myös siihen, miten käsitämme ja käsittelemme elämän rajallisuutta ja kuolemaa.

Erilaisilla kulttuurituotteilla, kuten musiikilla, kuvataiteella ja kirjallisuudella, on oma roolinsa osana meidän elämänlaatuamme. Kulttuuri voi toimia hyvinvoinnin tukena myös oman tai läheisen sairauden vaikuttaessa elämäämme. Tutut kulttuuriset elämykset voivat myös synnyttää turvallisuuden tunteen hämmentävään ja pelottavaankin tilanteeseen, esimerkiksi musiikilla on kyky vähentää kokemaamme stressiä ja kipua.

Lempi-tv-sarja, mieleinen elokuva, suosikkiartistin konsertti tai uusi taidenäyttely voi antaa henkisen hengähdystauon ja hyvänolon kokemuksen mutta myös auttaa kohtaamaan omia tunteita ja ajatuksia koettuna yhdessä tai erikseen. Esimerkiksi musiikin vaikutusta omaan vointiin kannattaa rohkeasti kokeilla. Lempimusiikin ohella kuunneltavaa musiikin lajia voi vaihdella mielialan mukaan käyttäen koko musiikin kirjoa apuvälineenään.

Myös piirtämistä ja maalaamista voi käyttää sekä miellyttävänä tekemisenä että myös tunteiden ilmaisussa. Tämä ei edellytä erityistä kuvataiteellista osaamista, vaan voit uteliaasti kokeilla, miltä kuvallinen ilmaisu tuntuu ja mitä mieli haluaa paperille tuottaa. Myös ohjattua musiikki- ja taideterapiaa voidaan toteuttaa osana palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa.

Esteettiset, kauneusarvoihin liittyvät elämykset voivat auttaa meitä kohtaamaan elämän päättymiseen liittyviä ristiriitaisia tunteita antamalla kokonaisvaltaisemman ymmärryksen tai kokemuksen elämästä ja kuolemasta. Kauneuden kokemusten avulla meidän on mahdollista löytää uusi, entistä eheämpi suhde elämään – ja myös kuolemaan.

Omalle viiteryhmälleen uskonnolliset rituaalit ja uskonnollinen taide, joiden voidaan lukea kuuluvan kulttuurisiin elämyksiin, ovat usein merkittäviä erityisesti kuoleman läheisyydessä.

Päivitetty 26.8.2022