Siirry sivun sisältöön

Kielteiset tunteet

Negatiivisilla tai kielteisillä tunteilla tarkoitamme usein vihaa, kateutta, toivottomuutta tai katkeruutta. Kaikilla tunteilla on ihmisen elämässä paikkansa, ja myös negatiiviset tunteet auttavat meitä jaksamaan.

Tunteiden merkitys

Ilman tunteita elämämme jää meille vieraaksi ja tunnemme ulkopuolisuutta, ikään kuin vain suorittaisimme elämää. Tunteet antavat sanoillemme merkitystä ja auttavat ymmärretyksi tulemisessa. Ne auttavat meitä muistamaan ja ymmärtämään itseämme.

Kielteisten tunteiden avulla kohtaamme myös muita tunteita ja löydämme rohkeutta ja lohtua. Vaikeasti sairas ja samoin hänen läheisensä eivät voi tulla kuulluksi tai ymmärretyksi kuin juuri omien ja henkilökohtaisten tunteiden avulla.

Elämän loppuvaiheeseen, kuten elämän alkuvaiheeseen, kuuluu välittävä huolenpito ja rakkaus. On luonnollista, että sairastunut on huolestunut perheenjäsenistään ja läheisistään ja läheiset taas surevat sairastuneen osaa.

Negatiivisten tunteiden ilmaisu

Olisi hyvä, että voisimme ilmaista negatiivisia tunteita tavoilla, joilla läheisemme tai hoitavat henkilöt voisivat ottaa ne vastaan. Kielteiset tunteet auttavat meitä sekä meitä hoitavia ymmärtämään, että jotain on vialla ja tarvitaan apua. Näin emme olisi niiden kanssa yksin. Tunteiden jakaminen ja ymmärretyksi tuleminen helpottavat kielteisten kokemusten kuormaa.

Päivitetty 1.11.2021