Siirry sivun sisältöön

Kotisaattohoito

Kotisaattohoidolla tarkoitetaan elämän loppuvaiheen hoitoa paikassa, jossa ihminen on asunut elämänsä viimeiset kuukaudet. Kyseessä voi olla koti, mutta myös palvelutalo, hoivakoti tai vastaava hoitopaikka.

Saattohoitosuositusten mukaan kotisaattohoidon tulisi olla mahdollista sitä haluaville. Kotisaattohoito tukee ihmisen yksilöllisyyttä ja ihmisarvoa mahdollistamalla omien toiveiden mukaisen elämäntavan ylläpidon. Koti usein miten edustaa ihmisille tuttuutta ja turvallisuutta, jatkuvuutta, omaa persoonaa, elettyä elämää ja yhteyttä läheisiin ihmisiin.

Kotisaattohoidon edellytys on, että potilas haluaa saattohoidon tapahtuvan kotona ja että kotona on riittävät puitteet hyvään hoitoon, kuten peseytymiseen ja liikkumiseen. Usein kotisaattohoito edellyttää läheisen läsnäoloa, ellei potilasta saattohoideta hoivakodissa. Asiantuntevaa apua on saatavilla ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä ja etukäteen on mietittynä tukiosasto, johon potilas voi tarvittaessa siirtyä, mikäli hoito kotona ei onnistu. Vuodeosastolle tulee päästä suoraan ilman päivystykseen hakeutumista.

Kotisaattohoitoa suunniteltaessa tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa potilaan ja lähiomaisten kanssa käydään läpi potilaan tautitilanne, tarkistetaan mahdollinen hoitotahto ja tehdään hoitolinjaukset. Oireiden hoidon on oltava riittävä ennen potilaan siirtymistä kotihoitoon. Hoitosuunnitelma on hyvä tehdä etukäteen esim. erikoissairaanhoidossa tai ensimmäisellä kotikäynnillä. Suunnitelmaa tarkistetaan ja muutetaan tarvittaessa tilanteen niin vaatiessa.

Hoitohenkilökunta ei ole koko aikaa paikalla potilaan kotona, mutta aina tavoitettavissa. Tärkeää on tilanteiden ennakointi. Läheiset eivät voi tehdä lääketieteellisiä päätöksiä potilaan hoidosta, vaan hoitovastuu on aina hoitavalla lääkärillä. Läheisten tärkeä tehtävä on olla potilaan tukena ja auttaa potilaan hoidossa omien voimavarojensa mukaan.

Monissa paikoissa kotisaattohoito on järjestetty kotisairaalatoiminnan tai kotisairaanhoidon kautta. Alueelliset tiedot kotisaattohoidon järjestämisestä löytyvät Palliatiivisen talon Palvelut-osiosta:

Suunniteltuun kotikuolemaan valmistautuessa on hyvä käydä läpi hoitohenkilökunnan kanssa lähestyvään kuolemaan liittyvät mahdolliset oireet ja voinnin muutokset sekä kuinka niiden suhteen toimitaan. Mahdollisista huolista ja peloista on tärkeä puhua etukäteen hoitohenkilökunnan kanssa.

Hoitohenkilökunta antaa kirjalliset ohjeet, mitä tehdä, kun potilas kuolee kotona. Käytännössä usein riittää, että kuolemasta ilmoitetaan kotisairaalalle tai kotisaattohoitotiimille. Odotetussa kotikuolemassa poliisia ei tarvitse kutsua paikalle. Lääkäri käy toteamassa kuoleman potilaan kotona tai vainaja siirretään paikkaan, jossa lääkäri käy toteamassa kuoleman.

Käytännöt kuoleman toteamisesta virka-aikana ja päivystysaikana vaihtelevat paikkakunnittain. Aikarajaa potilaan siirtämiselle pois kotoaan ei ole, vaan siirrosta sovitaan hoitohenkilökunnan kanssa. Hautaustoimisto huolehtii vainajan siirrosta.

Päivitetty 1.11.2021