Siirry sivun sisältöön

Saattohoidon mahdollisuudet

Saattohoito tarjoaa mahdollisuuden keskittyä elämään niin hyvää elämää kuin on mahdollista.

Saattohoitoon siirtyminen voi aluksi tuntua raskaalta asialta, mutta usein sen merkitys ja mahdollisuudet selkeytyvät sekä saattohoidettavalle että läheisille myönteisenä ja lohdullisena asiana. Saattohoito ei tarkoita sitä, että ihmisen hoitaminen lopetetaan, vaan hoitokeinot muuttuvat sairauden hoidosta sairauden oireita lievittäviin hoitokeinoihin.

Kun sairauden etenemiseen liittyvistä asioista on saanut puhua lääkärin ja hoitajan kanssa, voi keskittyä kuoleman odottamisen sijaan elämään loppuajan niin hyvin kuin mahdollista. Saattohoidossa hyväksytään elämän rajallisuus ja elämän päättyminen kuolemaan.

Parhaimmillaan saattohoito voi olla koko perhettä eheyttävä asia. Avoin keskustelu perheen sisällä auttaa sekä saattohoidettavaa että perhettä löytämään toivon lähteitä kuoleman lähestyessä.

Päällimmäisenä asiana voi tulla kiitollisuus eletystä elämästä – mitä hyvää elämässä on ollut, mitä vastoinkäymisiä on ollut ja mitä ne ovat opettaneet matkan varrella. Joskus voi tulla myös syyllisyyden tunteita tekemättömistä asioista, väärinymmärryksistä tai toisten ihmisten loukkaamisista, mutta sellaiset asiat kuuluvat lähes jokaisen ihmisen elämään. Myös anteeksiantaminen sekä itselle että toisille ovat osa elämää.

Saattohoidossa voi edelleen nauttia elämästä ja pienistä hetkistä voinnin mukaan. Elettyä elämää voi muistella yksin, läheisten ja ystävien tai ammattilaisen kanssa. Eletystä elämästä saa voimaa ja virkistystä henkisesti esimerkiksi tutussa paikassa käymisestä tai ystävän tapaamisesta pitkän ajan jälkeen. Valokuvien katseleminen voi tuntua myös hyvältä tavalta muistella mennyttä aikaa. Ja joskus voi vain levätä ja olla omassa rauhassa omien ajatusten kanssa.

Päivitetty 1.11.2021