Siirry sivun sisältöön

Rintasyövän palliatiivinen hoito

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä ja valtaosa sairastuneista paranee. Levinneellä rintasyövällä tarkoitetaan sairauden vaihetta, jossa syöpä on lähettänyt etäpesäkkeitä sisäelimiin, laajemmin iholle tai luustoon.

Valtaosa paranee rintasyövästä, mutta osalla rintasyöpä uusii hoitojen jälkeen tai todetaan etäpesäkkeitä jo sairauden alkuvaiheessa. Rintasyöpä voi uusia myös paikallisesti rinnan alueelle tai imusolmukkeisiin, jolloin se voidaan vielä parantaa.

On tärkeää kertoa hoitavalle lääkärille ja henkilökunnalle oireista, sillä etäpesäkkeiden aiheuttamia oireita voidaan hyvin lievittää. Oireita lievittävää eli palliatiivista hoitoa annetaan samanaikaisesti syöpälääkehoitojen kanssa, ja sitä jatketaan, kun syöpälääkehoidoista luovutaan eli kun siirrytään oireenmukaiseen hoitoon.

Oireet riippuvat etäpesäkkeiden sijainnista. Rintasyöpä lähettää etäpesäkkeitä tyypillisimmin luustoon, maksaan ja keuhkoihin sekä myös iholle ja aivoihin tai muihin elimiin. Katso tarkemmin etäpesäkkeiden aiheuttamat tavallisimmat oireet.

Luustokivut ja luustoetäpesäkkeisiin liittyvät muut oireet

Koska luustoetäpesäkkeet ovat hyvin yleisiä levinneessä rintasyövässä ja aiheuttavat kipuja etenkin liikkuessa, kiinnitetään kivunhoitoon erityistä huomiota. Tavoitteena on säilyttää jokapäiväinen toimintakyky ilman, että kipu rajoittaa päivittäistä elämää. Sekä kipulääkkeet että sädehoito ovat tehokkaita. Luustopesäkkeet voivat myös aiheuttaa murtumia, ja selkärangassa sijaitsevat etäpesäkkeet voivat painaa selkäydintä. Nämä vaativat päivystyksellistä hoitoa.

Hengenahdistus ja muut hengitystieoireet

Yksittäiset keuhkopesäkkeet ovat usein vähäoireisia. Pesäkkeiden lisääntyessä voivat keuhkopesäkkeet aiheuttaa hengenahdistusta tai yskänärsytystä. Hengenahdistusta voidaan lievittää lääkkein, sädehoidolla (kasvaimen ahtauttaessa keuhkoputkea) tai punktoimalla keuhkopussiin kertynyttä nestettä.

Maksapesäkkeet ja nesteen kertyminen vatsaonteloon

Maksapesäkkeet oireilevat yleensä vasta, kun pesäkkeitä on paljon ja maksan toiminta alkaa häiriintyä. Lisääntyvä väsymys on silloin tavallinen oire. Kortisonista voi olla apua.

Maksan vajaatoiminta ja vatsaonteloon levinnyt syöpä voivat aiheuttaa nesteen kertymistä vatsaonteloon. Nestettä voidaan poistaa joko kertapunktiolla tai dreenin kautta useamman päivän aikana, mikäli se aiheuttaa haittaavia oireita, kuten vatsan pingotusta, pahoinvointia, ummetusta tai hengenahdistusta. Oireet helpottuvat yleensä välittömästi.

Aivo-oireet

Aivoetäpesäkkeiden aiheuttamat oireet, kuten päänsärky, pahoinvointi ja erilaiset neurologiset oireet, kuten näköhäiriöt, tasapainovaikeudet ja halvausoireet, reagoivat hyvin kortisonihoidolle ja sädehoidolle. Syövän varhaisemmassa vaiheessa myös leikkaushoito voi tulla kyseeseen.

Iho-oireet

Ihoetäpesäkkeet ilmenevät ihottuman kaltaisena muutoksena tai pieninä nappuloina tai nystyröinä rintakehän iholla. Jos niitä ei ole aiemmin vastaanotolla huomattu, on hyvä kertoa niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Ihoetäpesäkkeitä voidaan hillitä sädehoidolla, joskus myös leikkaushoidolla. Jos iho on rikkoutunut, erittää tai tihuttaa verta, hoitona käytetään erilaisia paikallishoitoja.

Imunesteenkierron häiriöt

Syövän levitessä imusolmukkeisiin ne suurenevat ja aiheuttavat häiriötä imunestekierrossa. Rintasyövässä tavallisimmin oireita aiheuttaa syövän leviäminen kainaloimusolmukkeisiin, mistä seuraa käden turpoaminen. Turvotusta voidaan hoitaa tukituottein (hiha, hanska) tai sidonnalla.

Psyykkinen kuormittuneisuus

Sairaus kuormittaa myös henkisesti. Pitkään sairastamiseen liittyy hyviä ja huonoja hetkiä. On hyvä keskustella henkisestä jaksamisesta henkilökunnan kanssa. Masennusta ja ahdistusta voidaan lievittää keskustelemalla ja lääkkeellisin keinoin. Myös vertaistuki auttaa jaksamaan.

Älä jää oireiden kanssa yksin

Muista aina kertoa hoitavalle lääkärille ja hoitajille oireistasi. Tehokas syövän hoito lievittää oireita, mutta usein tarvitaan myös muita hoitokeinoja. Hyvä oireiden hoito ei vaikuta annettavaan syövänhoitoon, vaan ne tukevat toisiaan ja auttavat elämään mahdollisimman hyvää ja aktiivista elämää.

Syövän hoitojen ollessa vielä meneillään on hyvä olla yhteydessä hoitavaan yksikköön, mikäli yleistila heikkenee, ilmaantuu häiritseviä oireita tai oireet pahenevat. Syöpää hoitavissa yksiköissä on oireita lievittävän eli palliatiivisen hoidon ja kivunhoidon asiantuntemusta. Kaikkien yliopistosairaaloiden syöpäyksiköissä ja useissa keskussairaaloissa on palliatiivisen hoidon yksiköt tai vastuuhenkilöt sekä kipuklinikat, joista saa apua oireiden hoitoon. Myös psykososiaalista tukea ja keskustelutukea on mahdollista saada. On hyvä käydä tutustumassa palliatiiviseen yksikköön jo syövän hoitojen aikana, jotta voidaan suunnitella riittävästi tukea ja apua jo varhain.

Kun syövän hoidot päättyvät, tulee jokaiselle potilaalle sopia palliatiivisesta hoidosta vastaava taho. Kenenkään ei pidä jäädä sairautensa kanssa yksin.

Elämän loppuvaiheessa hoidosta vastaava taho on tavallisimmin perusterveydenhuollossa lähellä kotia. Se voi olla palliatiivinen poliklinikka, terveyskeskus, kotisairaala, kotisairaanhoito, kotihoito tai saattokoti tai -osasto. Tärkeää on, että etukäteen on sovittu, mistä saa apua kellon ympäri kaikkina viikonpäivinä.

Päivitetty 26.8.2022