Henkinen jaksaminen vakavassa sairaudessa

Vakava sairaus voi aiheuttaa erilaisia pelon ja epävarmuuden sekä elämänhallinnan menettämisen tunteita.

Henkiseen jaksamiseen vaikuttavat muun muassa

  • elämäntilanne
  • omat tavat ja keinot käsitellä haastavia tilanteita, kuormitusta sekä negatiivisia tunteita
  • tuen saatavuus henkiseen jaksamiseen sekä arjen asioihin
  • aiemmat elämänkokemukset.

Tieto parantumattomasta sairaudesta, sairauden etenemisestä tai kuoleman lähestymisestä kuormittavat sekä sairastunutta että hänen läheisiään. Sairauden lisäksi hoidot, sosiaalinen elämäntilanne ja ympärillä jatkuva arki kuormittavat henkistä jaksamista kaikilla osallisilla.

Ihmisen henkinen jaksaminen on rajallista. On normaalia tuntea ahdistusta ja pahaa oloa henkisesti kuormittavissa tilanteissa ja elämänvaiheissa.

Haitarin otsikkotaso2
Oman tilanteen tunnistaminen

On hyvä tunnistaa omat henkiset voimavarat ja niitä kuormittavat tekijät. Millä tolalla oma elämä tällä hetkellä on? Jaksamista auttaa kuormittavien asioiden käsitteleminen. On hyvä pohtia omia keinoja palautumiseen ja suhtautumista kuormittaviin asioihin, tunnistaa asiat ja tilanteet, joissa kuormittumiseen voi vaikuttaa, ja etsiä keinoja hyväksyä ne asiat, jotka eivät ole muutettavissa. Muuttuneeseen tilanteeseen sopeutuminen vie aikaa. Joskus jo tilanteen sietäminen on riittävää.

Jaksamisesta huolehtiminen

Jaksamisen edellytyksiä on perusasioista eli syömisestä, juomisesta sekä riittävästä levosta huolehtiminen. Tukea henkiseen jaksamiseen voi löytyä luontevasti omien harrastusten ja ystäväpiirien kautta. Keinoja palautumiseen voivat olla esimerkiksi lukeminen, kirjoittaminen, käsityöt, liikunta tai muu mieleinen tekeminen ja kokeminen.

Mistä apua?

Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa tukea voi saada omalta hoitavalta taholta tai muilta ammattiauttajilta. Tukea voi hakea myös vertaistoiminnasta, seurakunnasta tai järjestöistä. Tärkeää on kuitenkin se, ettei kuormittavassa tilanteessa jää yksin.

Lisätietoa löydät Tukea palliatiiviselle potilaalle -osiosta:

 

Kyllä

Päivitetty  30.8.2022