Gå till sidans innehåll

Andnöd hos den palliativa patienten

Andnöd är ett vanligt symtom hos patienter som lider av en obotlig och framskridande sjukdom. Det finns många möjliga orsaker till andnöd och den kan lindras genom att behandla dessa.

Andnöd är ett vanligt symtom för många framskridande sjukdomar och försämrar patientens livskvalitet. Patienterna beskriver andnöden som en obehaglig känsla i samband med andningen och symtom som svårighet att andas, känsla av att luften tar slut, kvävningskänsla och tryck över bröstet förekommer.

Många faktorer kan orsaka andnöd, såsom förträngning av luftvägarna, hjärtsvikt, vätskeansamling i lungorna eller slembildning. Mental ångest förvärrar ofta andnöden.

Vid behandling av andnöd strävar man efter att behandla orsaken och på samma gång lindra känslan av andnöd.

Behandling av orsaken till andnöd

Behandlingen av andnöden är vanligtvis beroende av orsaken. Andnöd eller känslan därav kan lindras både med läkemedel och läkemedelsfria metoder.

Andnöd som orsakas av hjärtsvikt kan lindras med vätskedrivande läkemedel eller andra läkemedel som påverkar hjärtats funktion eller blodcirkulationen. En del patienter med lungsjukdomar får hjälp av inhalerbara läkemedel som öppnar luftrören, slembildning kan lindras med läkemedel och segt slem kan med hjälp av läkemedel eller genom att andas in ånga göras mera flytande. Inflammationer i lungorna kan ibland behandlas med antibiotika. Strålbehandling kan i sin tur lindra en förträngning av luftvägarna som orsakas av cancer. Ibland kan förstoppning förorsaka eller förvärra andnöden. Då underlättar behandling av förstoppningen samt magens regelbundna funktion diafragmaandningen.

Rädsla och ångest förvärrar andnöden. Då kan det hjälpa att försöka lugna ner patienten och vid behov ge hen lugnande medel.

Vätskeansamling i lungorna eller buken

Om andnöden beror på en vätskeansamling i lungorna eller buken kan den med ett litet ingrepp avlägsnas genom en punktion eller med en drän eller kateter som leder bort vätskan. En vätskeansamling som orsakas av en cancersjukdom som spritt sig kommer dock ofta tillbaka och då kan man vara tvungen att avlägsna vätskan flera gånger. Då måste man lägga in en permanent drän och patienten kan själv vid behov tömma vätskeansamlingen i en särskild sugkolv.

Syrgasbehandling

Syrgasbehandling kan lindra symtomen om andnöden orsakas av syrebrist. I många fall handlar det dock inte om syrebrist och ett svalt luftflöde som riktas mot ansiktet med till exempel en fläkt kan lindra känsla av andnöd i samma utsträckning som syre.

Symtomatisk läkemedelsbehandling

Andnöd som obotligt sjuka patienter upplever kan lindras också med morfin eller morfinliknande läkemedel. Om rädsla eller ångest förekommer i anslutning till andnöden kan en medicinering som lindrar ångest påbörjas.

Om känslan av andnöd orsakar stort lidande och symtomet inte fås under kontroll med hjälp av läkemedel eller läkemedelfria metoder kan patienten i livets slutskede sövas ned i lätt sömn (s.k. palliativ sedering).

Andningsövningar

Medan patienten ännu är i relativt gott skick kan känslan av andnöd lindras med motion och muskelträning. En fysioterapeut kan ge goda råd om hur man kan upprätthålla muskelstyrkan efter egen ork.

Om slem är orsaken till andnöden kan man göra det lättare att få bort slemmet med flaskblåsning. Anvisningar ges av vilken som helst enhet inom hälso- och sjukvården eller en fysioterapeut. Fysioterapeuten kan också anvisa om användning av olika andningstekniker (t.ex. så kallad sluten läppandning).

Andnöd vid ansträngning

Om andnöd förekommer vid ansträngning kan man då man rör sig ta korta andhämtningspauser och använda till exempel en rollator som hjälpmedel. Den kan man också sitta på medan man hämtar andan.

Bedömning av nyttan av extra syre

Extra syre som ges maskinellt lindrar inte andnöden om det finns en normal mängd syre i blodet. Alla patienter upplever inte andnöd, fastän syrehalten i blodet är under normalnivå.

Ställning

Den bästa ställningen vid andnöd hittar man genom att prova. Många patienter sitter eller står framåtlutade eller ligger antingen på sidan eller med övre kroppen upphöjd. Ofta söker sig patienter på någondera sidan. Det lönar sig att placera patienten på sängen så att den sämre lungan är undertill. På det sättet får den bättre lungan mera utrymme att andas. Då man står eller sitter kan man prova på att luta framåt.

Luftflöde

Ett svalt luftflöde som riktas mot ansiktet lindrar ofta effektivt andnöden. Man kan skapa luftflödet till exempel med en bords- eller handfläkt eller genom att öppna fönstret.

Känslor

Då sjukdomen framskrider kan känslan av andnöd eller kvävning kännas skrämmande både för patienten och för anhöriga. Rädsla kan förvärra känslan av andnöd. Att försöka lugna ner patienten och att vara nära lindrar rädslan och känslan av andnöd.

Uppdaterad 26.8.2022