Miksi avanne tehdään?

​Yleisimmät syyt avanneleikkauksille ovat syöpä ja tulehdukselliset suolistosairaudet.

Yksilöllisesti tarpeen ja tilanteen mukaan potilaalle tehdään avanne joko ohutsuolen tai paksusuolen alueelle. Osa leikkauksista suunnitellaan niin, että potilaalle tehdään väliaikainen avanne esimerkiksi suojaamaan tehtäviä suolisaumoja. Toisilla ei ole tätä mahdollisuutta, vaan joudutaan tekemään pysyvä avanne. Joskus pysyvä avanne on potilaan oma valinta.

Ohutsuoliavanteet

Pääteohutsuoliavanne tehdään tilanteissa, joissa poistetaan paksusuoli ja peräsuoli. Niin sanottu loop- eli lenkkiavanne tehdään, kun halutaan suojata lähelle peräaukkoa tehtyä suolisaumaa paranemisvaiheessa. Tyypillisimpiä syitä yllä mainituille leikkauksille ovat paksu- ja peräsuolistosyöpä, haavainen paksusuolentulehdus ja crohnin tauti.

Paksusuoliavanteet

Paksusuoliavanne tehdään paksu- tai peräsuolen loppupään alueen syöpäleikkauksissa. Joskus myös vaikean divertikuliitin (suolen umpipussin tulehduksen) hoito voi edellyttää paksusuoliavanteen tekoa. Pienillä lapsilla syntymän jälkeen saatetaan tarvita paksusuoliavanne synnynnäisen epämuodostuman vuoksi.

Väliaikainen paksusuoliavanne

Väliaikainen paksusuoliavanne tehdään tyypillisesti paksusuolen poikittaiseen osaan, jolloin avannetta kutsutaan lenkkiavanteeksi. Kun suolisto on toipunut, voidaan avanne sulkea ompelemalla suolen päät takaisin yhteen ja palauttamalla suoli takaisin vatsaonteloon.

Pysyvä paksusuoliavanne

Pysyvä paksusuoliavanne tehdään, jos koko peräsuoli joudutaan toimenpiteessä poistamaan. Tällöin paksusuoliavanne tehdään paksusuolen loppuosaan.

Hartmannin leikkaus

Niin kutsutussa Hartmannin leikkauksessa paksusuolen loppuosasta leikataan ongelma-alue pois, ja paksusuolen pää tuodaan avanteeksi ihon pinnalle ja peräsuoli jää paikalleen. Yhdistäminen myöhemmin on mahdollista. Vaikka suolen läpi ei kulje ulostetta, tuottaa se kuitenkin limaa jonka vuoksi voi tulla ulostamisen tarve.

 

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018