Tulehduksellisen suolistosairauden (IBD) seuranta

​Tulehduksellinen suolistosairaus vaatii elinikäistä seurantaa ja selkeää hoitosuunnitelmaa, johon on kirjattu hoitoa koskevat linjaukset, hoidon järjestäminen sekä seuranta.

Hoidon seurannan tavoitteena on varmistaa, että sairaus pysyy remissiossa eli oireettomana ja jos sairaus aktivoituu, siihen saadaan apua mahdollisimman nopeasti. Ylläpitolääkityksen säännöllinen käyttö ja hoito-ohjeiden seuraaminen ovat perusedellytys remissiossa pysymiseen ja siihen palaamiseen. Seurantaan kuuluu laboratoriokokeita sekä tähystyksiä tai muita kuvantamistutkimuksia.

Hoito ja seuranta järjestetään sairaaloiden gastroenterologian poliklinikoilla, sisätautipoliklinikoilla, lasten poliklinikoilla, terveyskeskuksissa tai muilla lääkäriasemilla.

Tulehduksellisten suolistosairauksien hoitotiimiin kuuluu lääkärin lisäksi tulehduksellisten suolistosairauksien hoitoon perehtynyt sairaanhoitaja (IBD-hoitaja), vatsaelinkirurgi, ravitsemusterapeutti, avannehoitaja ja tarvittaessa muita terveydenhuollon ammattilaisia. Rauhallisessa vaiheessa olevan taudin pitkäaikaisseuranta voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa.

Laboratoriokokeet

Laboratoriokokeilla seurataan taudin aktiivisuutta ja lääkehoidon turvallisuutta. Tutkimukset sisältävät veri-, uloste- ja virtsakokeita. Ulosteen kalprotektiinia voidaan käyttää sairauden aktiivisuuden seurannassa.

Joidenkin lääkeaineiden, kuten solunsalpaajien, käyttö vaatii varsinkin alussa tiivistä laboratorioseurantaa. Näitä niin sanottuja lääketurvakokeita otetaan koko hoidon ajan: hoidon alussa tavallisimmin 2, 4, 6, 8 ja 12 viikon välein ja myöhemmin 3-4 kuukauden välein.

Tähystykset

Kolonoskopiaa tarvitaan tulehduksellista suolistosairautta sairastavan seurannassa lääkehoitovasteen ja taudin aktiivisuuden selvittämiseksi sekä myöhemmin oireista riippumatta säännöllisesti syöpää ennakoivien solumuutosten löytämiseksi (niin sanotut dysplasiaseurantatähystykset).

Dysplasiaseurantatähystykset tulee tehdä erikoissairaanhoidossa. Solumuutokset ilmenevät tähystyksen aikana otettavista koepaloista.

Muut tutkimukset

Ohutsuolen Crohnin tautia sairastavalla seurantatutkimus voi olla ohutsuolen magneettitutkimus tai tietokonetutkimus tai ohutsuolen kapselikameratutkimus.

Löydät lisätietoa tutkimuksista seuraavasta linkistä:

Edellinen sivu Seuraava sivu
ripuli; pitkäaikainen ripuli; IBD; kolonoskopia; verikokeet

Kyllä

Päivitetty  24.5.2022