Vatsakipu

Vatsakipu voi johtua hyvin monesta eri syystä. Syiden selvittämiseksi tarvitaan tarkkoja tietoja kivun esiintymisestä sekä joskus verikokeita ja muita tutkimuksia.

Vatsakivun syitä selvitettäessä huomioidaan kivun sijainti ja luonne, kivun vaihtelu ja voimakkuus sekä mahdolliset kipua pahentavat tai helpottavat tekijät. Kipu voidaan luokitella karkeasti äkillisesti alkaneeseen ja pitkäaikaiseen eli krooniseen kipuun.

pitkäaikainen vatsakipu; krooninen vatsakipu; äkillinen vatsakipu

Kyllä

Päivitetty  24.5.2022