Gå till sidans innehåll

Undersökningar vid hjärtsvikt

Vid hjärtsvikt ställs diagnosen och görs undersökningarna i samarbete mellan primärvården och specialistvården.

Undersökningar

De initiala undersökningarna kan inledas inom primärvården. Stöd från specialistvården och en bedömning av en läkare som är specialiserad på hjärtsjukdomar behövs för att precisera diagnosen och planera vården.

För att ställa diagnosen krävs såväl typiska symtom som fynd och undersökningsresultat.

De vanligaste undersökningarna och användningen av dem i samband med hjärtsvikt är:

  • läkarens undersökning

  • EKG (hjärtfilm)

  • lungröntgen

  • blodstatus och bland annat BNP-analys som beskriver hjärtats belastning

  • ultraljudsundersökning av hjärtat

Vid behov görs andra undersökningar för att utreda de underliggande sjukdomarna, såsom datortomografi av hjärtat, magnetkameraundersökning eller kranskärlsröntgen med kontrastmedel. Vissa undersökningar görs för att utesluta andra sjukdomar som orsakar liknande symtom som hjärtsvikt

Uppdaterad 27.12.2022