Gå till sidans innehåll

Behandling av kranskärlssjukdom

Grunden för behandlingen av kranskärlssjukdom är en god behandling av riskfaktorer, sunda levnadsvanor och läkemedelsbehandling.

En effektiv behandling av högt blodtryck, kolesterolsänkande läkemedel och adekvat läkemedelsbehandling av diabetes bromsar sjukdomsförloppet och förlänger patientens liv. En liten dos acetylsalicylsyra minskar koagulationstendensen.

Om bröstsmärtan begränsar livet är det skäl att uppsöka läkare. Vid behov görs en kranskärlsröntgen med kontrastmedel och beslut om den fortsatta vården fattas utifrån den. Ballongvidgning eller bypassoperation behövs om symtomen är besvärliga trots läkemedelsbehandling. Även patienter med lindriga symtom kan behöva dessa invasiva ingrepp, om det konstateras att det finns kritiska förträngningar i roten av kranskärlen.

Valet av behandlingsform grundar sig på förträngningarnas placering, antal och svårighetsgrad. Även associerade sjukdomar påverkar huruvida man väljer bypassoperation eller ballongvidgning som behandling. Läkemedelsbehandling som förbättrar prognosen och hälsosamma levnadsvanor behövs alltid även efter att ingrepp har gjorts.

Skulle patienten ha bröstsmärta även efter interventionsbehandlingarna, lindras symtom snabbt med effektiva nitropreparat. Dessa preparat finns i tablettform och som munspray. Patienten kan själv dosera läkemedlet efter behov. Vid stabil kranskärlssjukdom eliminerar nitropreparatet vanligtvis bröstsmärtan snabbt.

I Hälsobyns Rehabiliteringshus och Hälsovikthuset hittar du mer information och råd om hälsosamma levnadsvanor. I Rehabiliteringshuset hittar du också Liikunta sydäninfarktista kuntoutumisen tukena-oppaan.

Uppdaterad 3.7.2020