Gå till sidans innehåll

Symtom på hjärtsvikt

Trötthetskänsla under dagen, orkar inte längre gå uppför backen, andnöd, börjar hosta i liggande ställning och vill ha frisk luft, svullnad i benen – vad är det för fel?

Oftast uppträder symtomen på hjärtsvikt smygande. Hos andra debuterar de mer dramatiskt i samband med ett akut insjuknande.

Information om symtom på hjärtsvikt:

Symtomens svårighetsgrad enligt NYHA-klassificeringen

Som hjälpmedel för att beskriva funktionsförmågan vid hjärtsvikt kan man använda NYHA-klassificeringen (New York Heart Association). Systemet består av fyra klasser som beskriver symtomens svårighetsgrad på en skala från ett till fyra.

NYHA I: Inga avvikande symtom, såsom smärta eller andnöd, vid fysisk ansträngning. Ingen nedsättning av prestationsförmågan.

NYHA II: Avvikande symtom endast i samband med ansträngning, såsom vid en rask promenad på plan mark, i uppförsbacke eller trappor. Prestationsförmågan är begränsad.

NYHA III: Avvikande symtom även vid lätt ansträngning, såsom vid en lugn promenad på plan mark, vid påklädning och när man tvättar sig. Prestationsförmågan är betydligt begränsad.

NYHA IV: Alla fysiskaansträngningar orsakar symtom. Avvikande symtom kan även förekomma i vila.

 • Kraftig andfåddhet vid ansträngning

 • Andnöden förvärras i liggande ställning

 • Torrhosta

Vad beror andnöden på?

Andnöd förekommer i ett ganska tidigt skede vid hjärtsvikt. Orsaken till andnöden är att ett hjärta med nedsatt pumpförmåga inte orkar pumpa blodet ut i kroppen, utan blodet packas i lungkretsloppet. Blodöverfyllnaden orsakar att vätska sipprar ut från blodkärlen till lungblåsorna. Även torrhosta kan vara ett tecken på detta.

 • Viktökning

 • Svullnad och ödem

 • Urinträngningar på natten, men den totala urinmängden minskar

 • Svullen eller öm buk

 • Diffus utmattning

 • Yrsel

 • Olika slags rytmrubbningar

 • Snabbare puls redan vid liten ansträngning

 • Förvirring, försämrat minne

 • Aptitlöshet

Vad orsakar utmattningskänslan?

Utmattningen och den nedsatta prestationsförmågan beror på att blodcirkulationen i musklerna försämras när hjärtats pumpningseffekt försämras. Vid ansträngning ansamlas slaggprodukter från ämnesomsättningen i musklerna och man blir trött. När hjärtsvikten har pågått ett tag tappar man muskelmassa, om man inte upprätthåller den genom aktiv styrketräning.

Symtomen på hjärtsvikt kan förvärras akut eller så småningom. Det är viktigt att patienten med hjärtsvikt identifierar symtomen på hjärtsvikt och förändringar i sitt tillstånd. Ju tidigare man hinner ingripa i symtomen, desto snabbare kan man sätta in behandling.

Symtomen vid hjärtsvikt är många och samma symtom förekommer även vid många andra sjukdomstillstånd än hjärtsvikt.

Uppdaterad 27.12.2022