Gå till sidans innehåll

Hjärtsjukdom och motion

Forskning visar att du kan påverka riskfaktorerna för hjärtsjukdom med regelbunden motion.

Regelbunden motion

 • förbättrar kolesterolbalansen och koagulationsegenskaperna i blodet

 • sänker blodtrycket

 • påverkar sockeromsättningen positivt

 • är en väsentlig del av viktkontrollen

 • hämmar tillväxten av förträngningar i artärerna och främjar nybildningen av blodkärl

 • förbättrar hjärtats funktion och främjar hjärtats återhämtning

 • främjar den psykiska hälsan

 • minskar den påfrestning som stress orsakar för hjärtat.

Efter ett ingrepp är det bra att börja med en måttligt ansträngande uthållighetsgren. Till exempel lugna promenader är bra motion under konvalescenstiden. Mängden och intensiteten ska ökas gradvis. Målet är att utöva fysiska aktiviteter tryggt med beaktande av hur det känns i kroppen.

Efter konvalescenstiden rekommenderas måttligt ansträngande vardagsmotion eller annan motion som du tycker om. Andfåddhet och svettning är tillåtet, men tumregeln är ett tempo som innebär att du kan prata utan problem. Att inga symtom uppkommer är en viktig indikator. Det ska kännas bra efteråt och du ska kunna återhämta dig från ansträngningen utan problem.

Dynamiska motionsgrenar är bra för hjärtat. Dynamisk motion innebär att musklerna dras samman och slappnar av växelvis. Bra grenar är till exempel:

 • promenader

 • stavgång

 • jogging

 • skidåkning

 • olika typer av gymnastik

 • dans

 • grenar där man belastar de stora muskelgrupperna.

Vid statisk motion är muskeln spänd under en längre tid. Det sker ingen märkbar rörelse och blodcirkulationen i den spända muskeln försämras, varvid hjärtat måste arbeta mot ett hårdare motstånd.

Att hålla armarna uppsträckta länge är ett exempel på statiskt muskelarbete i överkroppen och i en sådan ställning kan symtom förekomma redan vid en liten ansträngning. Statiskt muskelarbete i överkroppen uppkommer till exempel när man putsar fönster, byter bildäck, skottar snö, byter en taklampa, syr och stickar.

En del hjärtläkemedel påverkar pulsen och blodtrycket och därför är det bra att undvika tung motion omedelbart efter att man tagit läkemedlen. Hur mycket du orkar varierar från dag till dag och du ska lyssna på din kropp innan du ger dig iväg.

För att undvika hjärtsymtom är det bra att påbörja och avsluta motionspasset i maklig takt. Beakta de rådande omständigheterna såsom kyla eller en värmebölja, eftersom temperaturen påverkar blodkärlens sammandragning. Du ska inte heller motionera efter att du har ätit en måltid eller druckit alkohol eller när du är trött eller sjuk.

Om du får symtom från hjärtat under motionen ska du avbryta motionen och vänta tills symtomet lindras. Om du har ordinerats ett nitropreparat ska du för säkerhets skull alltid ha det med dig, ta det när du får symtom och avbryta motionen.

Uppdaterad 20.4.2021