Gå till sidans innehåll

Behandling av underliggande sjukdomar vid hjärtsvikt

De vanligaste underliggande sjukdomarna är kranskärlssjukdom, högt blodtryck och klaffsjukdomar.

I behandlingen av hjärtsvikt ligger fokus på att behandla den bakomliggande orsaken till hjärtsvikt. I sällsynta fall kan hjärtsvikt förekomma kortvarigt på grund av anemi, rytmrubbningar, en inflammatorisk sjukdom eller någon annan övergående faktor som belastar blodcirkulationen.

Utöver behandlingen av den underliggande sjukdomen är också en god behandling av andra primärsjukdomar viktig!

  • Vid diabetes är det viktigt att behandlingen är väl inställd. Vissa diabetesläkemedel är lämpliga särskilt för patienter med hjärtsvikt, medan andra läkemedel ska användas med försiktighet.

  • Diabeteshuset (Diabeteshuset)

  • Nedsatt njurfunktion är vanlig hos personer med hjärtsvikt och kan begränsa användningen av vissa läkemedel som används vid hjärtsvikt. Njurfunktionen följs med blodprov.

  • Personer med hjärtsvikt har ökad risk för giktanfall.

  • Gikt (Reumahuset)

  • Också järnbrist och anemi samt sömnapné och lungsjukdomar kan förvärra symtomen på hjärtsvikt.

  • Depression kan försvåra genomförandet av egenvården.

Behandling av underliggande sjukdomar:

Uppdaterad 27.12.2022