Gå till sidans innehåll

Kateterablation av kammarextraslag eller kammartakykardi i ett strukturellt friskt hjärta

Med kateterablation avses ett ingrepp där den elektriska störningen i hjärtväggen som orsakar rytmrubbningen avlägsnas.