Gå till sidans innehåll

Risker och behandlingsresultat vid ballongvidgning av kranskärl

Behandlingsresultaten vid ballongvidgning är goda. Ingreppet måste göras om hos mindre än fem procent av patienterna på grund av att stenten förträngs igen. I dessa fall görs kärlvidgningen på nytt.

Om en ny ballongvidgning inte är möjlig kan man vid behov även göra en bypassoperation. Ny förträngning av kärlet kan minskas genom att använda stenter som är belagda med läkemedel eller behandla kärlet med en läkemedelsavgivande ballong.

Vid ballongvidgning kan det förekomma likadana komplikationer på punktionsstället som vid kontrastmedelsundersökning. Under ingreppet används blodkoagulationshämmande läkemedel som ökar blödningsrisken något.

Att kärlet går sönder i samband med ballongvidgningen är sällsynt och detta kan i allmänhet åtgärdas med en belagd stent eller en operation. Stenttrombos, det vill säga att blodkoagulation täpper till metallnätet, är en allvarlig komplikation som vanligtvis är förknippad med att antikoagulationsbehandlingen sätts ut eller avbryts för tidigt. Risken för stenttrombos är under en procent under det första året efter ingreppet. Om bröstsmärtan återkommer eller förvärras efter ingreppet ska man kontakta den behandlande läkaren. I brådskande fall ska man omedelbart ringa nödnumret 112.

Uppdaterad 3.11.2020