Gå till sidans innehåll

Blodcirkulation

Blodkärlen är indelade i tre huvudtyper: artärer, vener och kapillärer.

När hjärtmuskeln dras samman ökar trycket i hjärtat så att blodet strömmar in i blodkärlen. Blodflödet till hjärtat kommer längs de stora venerna.

Övre hålvenen samlar upp blod från kroppens övre delar och nedre hålvenen från kroppens nedre delar. Båda töms i höger förmak. Därifrån går blodet vidare genom tresegelklaffen det vill säga trikuspidalisklaffen till höger kammare.

Den högra kammaren pumpar in blodet via lungartärklaffen det vill säga pulmonalisklaffen till lungkretsloppet. I lungkretsloppets kapillärer avger blodet den koldioxid som bildats i kroppen till lungblåsorna för att avlägsnas med utandningen. Samtidigt överförs syret från andningsluften till blodomloppet via lungblåsorna.

Det syresatta blodet går från lungorna längs lungvenerna till vänster förmak, varifrån blodet passerar mitralisklaffen och går vidare till den vänstra kammaren.

Den vänstra kammaren pumpar blodet genom aortaklaffen och vidare till artärcirkulationen. I artärerna transporteras blodet till vävnaderna där syret som vävnaderna behöver frigörs och där blodet tar upp koldioxid som samlats i vävnaderna. Det koldioxidhaltiga blodet transporteras sedan tillbaka till hjärtat i venerna.

Uppdaterad 5.11.2020