Gå till sidans innehåll

Aortaaneurysm, vidgning i aorta

Ett aortaaneurysm kan förekomma i den uppåtgående aortan, aortabågen eller bröstaortan. Ett aortaaneurysm kan vara asymtomatiskt under en lång tid.

Aneurysm i uppåtgående aorta orsakas ofta av degeneration av kärlväggen på grund av åldrande, vilket ett högt blodtryck påskyndar. Orsaken till ett aneurysm i bröstaorta är ofta en degeneration i aortaväggen som orsakas av åldersrelaterad skörhet och arterioskleros, åderförkalkning. Hos unga personer under 50 år kan aortaaneurysm orsakas av en avvikelse i bindvävens strukturella uppbyggnad, till exempel Marfans syndrom. Andra orsaker kan vara till exempel inflammationer i blodkärlen.

De flesta har inga symtom av aortaaneurysmet och aneurysm upptäcks ofta av en slump. Vissa kan dock få symtom på grund av trycket som aneurysmet ger upphov till, till exempel hosta, andnöd, sväljsvårigheter eller heshet. Aneurysmet kan också orsaka smärta när det trycker på de intilliggande vävnaderna. Vid kraftig, akut smärta i bröstkorgen är det skäl att söka sig till den närmaste jourmottagningen.

Aortaaneurysmet kan växa och dess status följs upp vid poliklinikbesök och med datortomografiundersökningar. De individuella variationerna är stora. Hos kvinnor är risken för att aneurysmet brister större än hos män och även åldern och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) ökar risken.

Risken för att aneurysmet brister ökar betydligt när dess diameter är över 60 mm. I allmänhet följs aneurysmets tillväxt regelbundet, till exempel årligen, med hjälp av en datortomografiundersökning.

Uppdaterad 15.7.2020