Gå till sidans innehåll

Hjärtsjukdom och alkohol

Användningen av alkohol när man har en hjärtsjukdom är förknippad med risker som kan förvärra hjärtsymtomen. Om man dricker alkohol ska man hålla sig till måttliga mängder.

Med måttlig alkoholkonsumtion avses en restaurangportion per dygn för kvinnor och två restaurangportioner per dygn för män. På grund av individuella skillnader kan effekterna av måttlig konsumtion inte obestridligt påvisas och alkoholkonsumtion har också många skadliga effekter. Riklig alkoholkonsumtion, vilket är typiskt för finländarnas dryckesvanor, ökar bland annat risken för hjärtinfarkt.

Alkohol

  • höjer blodtrycket och minskar effekten av blodtrycksläkemedel,

  • försämrar hjärtats sammandragningskraft och kan orsaka hjärtsvikt,

  • ökad hjärtrytmrubbningar,

  • påverkar minnet, så att man kan glömma ta sina läkemedel eller tar dem för ofta,

  • kan öka eller försämra absorptionen av läkemedel,

  • ökar risken för olycksfall. Om man använder läkemedel som påverkar blodkoagulationen ökar risken för interna blödningar.

  • Vid baksmälla är det svårare att vända rytmrubbningen tillbaka till normal sinusrytm.

  • Alkohol innehåller dessutom rikligt med kalorier, nästan lika mycket som fett. Riklig konsumtion orsakar övervikt och påverkar blodets sockerbalans.

Mer tillförlitlig information om alkohol och droger hittar du på bland annat Psykporten.

Uppdaterad 20.4.2021