Gå till sidans innehåll

Övriga klaffoperationer

Sjukdomar i klaffarna i den högra hjärthalvan kan behandlas med en operation där man sätter in en klaffprotes eller rekonstruerar klaffen så att den sluter tätt.


Operation av trikuspidalis- eller tresegelklaffen

Trikuspidalis- eller tresegelklaffen sitter mellan höger förmak och höger kammare. Blodet flödar från förmaket till kammaren. I trikuspidalisklaffen är läckage ett vanligare problem än förträngning.

Läckage i trikuspidalisklaffen kan korrigeras genom att rekonstruera klaffen och stöda klaffkanten med en stödring. Trikuspidalisklaffen korrigeras ofta i samband med någon annan hjärtoperation, exempelvis en operation av mitralisklaffen.

Förträngning av trikuspidalisklaffen behandlas med en klaffprotesoperation där den förträngda hjärtklaffen ersätts med en biologisk eller mekanisk klaffprotes.

Pulmonalis- eller lungartärklaffen

Pulmonalisklaffen sitter mellan höger kammare och den gemensamma lungartären. Blodet flödar från höger kammare genom klaffen till lungartären.

Pulmonalisklaffen korrigeras vanligen i samband med en operation av ett större medfött hjärtfel. Orsaken kan också vara att en tidigare insatt biologisk klaffprotes har blivit förträngd. Vid operationen kan man sätta in en ny klaffprotes. Pulmonalisklaffen kan ersättas med en homograft, en biologisk hjärtklaff från en mänsklig donator. Men tiden kan den bli förträngd och då behövs ofta en ny klaffoperation.

Vid klaffoperationer på den högra hjärthalvan används en hjärt-lungmaskin, precis som vid andra klaffoperationer.

I takt med att kateterteknikerna har utvecklats har det även introducerats kateterburna ingrepp för behandling av klaffarna i den högra hjärthalvan.

Uppdaterad 3.6.2020