Gå till sidans innehåll

Medicinska ingrepp när man har pacemaker

Vid operationer eller andra ingrepp kontaktar den behandlande enheten pacemakerpolikliniken angående nödvändiga justeringar av pacemakern.

 • Patientens lämplighet för magnetkameraundersökning eller strålbehandling bedöms alltid av hjärtläkaren.

 • Tandläkarbesök medför i allmänhet inga särskilda åtgärder.

 • Blodtrycksmätare eller pulsmätare visar inte nödvändigtvis pulsen rätt, eftersom till exempel rikliga extraslag eller eventuellt förmaksflimmer kan förvränga mätresultaten.

Kom ihåg att alltid nämna att du har pacemaker när ett ingrepp eller en undersökning planeras.

Säkra ingrepp

Säkra ingrepp som inte kräver justering eller testning av pacemakern:

 • bentäthetsmätning

 • kapselendoskopi

 • ultraljudsundersökningar

 • röntgenundersökningar

 • datortomografiundersökningar

 • mammografi

 • PET-kameraundersökning

 • EKG

 • hörapparat

 • pulsmonitor

 • laserbehandlingar (ögon, hud)

 • massagematta samt

 • massagestol

Uppdaterad 20.4.2021