Gå till sidans innehåll

Information om hjärtoperationer

Målet med hjärtoperationen är att förbättra patientens funktionsförmåga och livskvalitet. För varje patient planeras en individuell behandlingshelhet baserat på grundliga undersökningar av hjärtat.

De vanligaste undersökningarna före en hjärtoperation är kranskärlsröntgen med kontrastmedel, ultraljudsundersökning av hjärtat och EKG. Utöver dessa kan man göra datortomografi av bröstkorgen, även kallad skiktröntgen, ultraljudsundersökning av halsartärerna och mätning av andningsvolymen.

De vanligaste hjärtoperationerna är

  • bypassoperation

  • klaffoperationer

  • aortarekonstruktioner

  • operationer av medfödda hjärtfel.

Ofta utförs olika kombinerade ingrepp, såsom bypassoperation och klaffoperation vid ett och samma tillfälle.

Innan operationen planeras kartläggs riskfaktorerna som påverkar patientens förutsättningar att klara operationen. Dessa är bland annat

  • hjärtats tillstånd och hjärtsjukdomen

  • en hög ålder

  • andra primärsjukdomar, såsom cancer

  • en eventuell lungsjukdom och andningskapaciteten

  • en tidigare neurologisk sjukdom.

Läkaren diskuterar riskfaktorerna med patienten när operationen planeras. Vid behov konsulteras andra specialläkare, exempelvis anestesiologen.

Uppdaterad 17.7.2020