Gå till sidans innehåll

Hjärtsjukdom och en smidig vardag

Att ta väl hand om sig själv är viktigt. Hit hör läkemedelsbehandling, hälsosam kost, regelbunden motion, rökfrihet och en positiv inställning till livet.

Du kan leva ett normalt, fullvärdigt liv med din hjärtsjukdom. Skadorna på hjärtat kan emellertid begränsa den fysiska prestationsförmågan. En symtomfri vardag är ett av de viktigaste målen för en patient med en hjärtsjukdom.

Det finns mycket få egentliga begränsningar. Begränsningarna kan gälla exceptionellt tungt fysiskt arbete eller situationer där till exempel en rytmrubbning kan orsaka risker för personen själv eller för andra. Patienten kan ofta fortsätta med sina intressen på samma sätt som tidigare. Regelbunden motion skyddar hjärtat men du bör undvika att ta ut dig maximalt och att idka alltför ansträngande motionsgrenar.

Regelbundna läkarbesök rekommenderas. På mottagningen görs nödvändiga undersökningar och förnyas recepten. Utöver detta är det bra att du själv följer upp hur du mår och observerar eventuella förändringar i ditt hälsotillstånd. Om du märker något avvikande i ditt hälsotillstånd, ta kontakt med sjukskötar- eller läkarmottagningen.

Att mäta blodtrycket på rätt sätt ingår i bedömningen av läkemedelsbehandlingens effekt. Det är bra att mäta blodtrycket regelbundet med ungefär 1–2 veckors mellanrum. Om resultatet är avvikande ska du mäta blodtrycket på nytt dagen efter. Ett enskilt avvikande mätresultat är ingen anledning till oro om du mår bra i övrigt.

Att förebygga infektioner är viktigt för hjärtpatienter. Samband har konstaterats mellan infektioner och uppkomsten av hjärtsjukdomar. En god handhygien är i nyckelposition. Att tvätta händerna regelbundet, bland annat vid toalettbesök, är ytterst viktigt. Hjärtpatienterna hör till riskgruppen för influensa. Det rekommenderas att man tar den årliga influensavaccinationen. Vaccinationen fås på den egna hälsocentralen.

Regelbunden vård av munnen och tänderna förebygger inflammationer i munnen. Om munhygienen är dålig har man många bakterier i munnen som kan komma in i blodcirkulationen via en inflammerad tandköttsficka och vidare till hjärtat. Detta ökar risken för hjärtsjukdom eller försämring av en befintlig sjukdom.

Att borsta tänderna morgon och kväll och rengöra tandmellanrummen dagligen är en viktig del i förebyggandet av inflammationer i munnen. Det rekommenderas att man går på undersökning hos tandläkaren eller munh​ygienisten minst en gång per år. Det gäller också patienter med tandprotes eller -implantat.

Efter sjukledigheten är det tillåtet att resa. Om du åker på ​resa, kontrollera att du har tillräckligt med läkemedel med dig. För en veckas resa behöver du ta läkemedel för åtminstone två veckor. Läkemedlen ska vara i sin originalförpackning. Också reseförsäkringen måste vara i ordning.

Dessutom lönar det sig att ansöka om det Europeiska sjukvårdskortet hos FPA. Det minskar kostnaderna ifall du blir tvungen att uppsöka sjukhusvård under en resa. Det är bra att ta med den senaste vårdsammanfattningen, epikrisen. På långa resor är det bra att sträcka på benen. Stödstrumpor minskar svullnaden i benen.

Uppdaterad 20.4.2021