Gå till sidans innehåll

Pacemakerbehandling

Pacemakerns uppgift är att reglera hjärtrytmen vid hjärtslag som avviker från det normala. Pacemaker implanteras vid central- och universitetssjukhusen på patienter med långsam hjärtfrekvens, rytmrubbningar eller hjärtsvikt.