Gå till sidans innehåll

Information om kardiomyopatier

Kardiomyopatier är kroniska hjärtmuskelsjukdomar.

Dessa sjukdomar kan i regel delas in i tre huvudkategorier:

  • Hypertrofisk kardiomyopati som gör hjärtmuskeln tjockare.

  • Dilaterad kardiomyopati som vidgar hjärtmuskeln.

  • Restriktiv kardiomyopati som orsakar ökad stelhet i hjärtmuskeln.

Dessutom finns det andra mer sällsynta hjärtmuskelsjukdomar som inte hör till dessa kategorier.

Symtomen vid kardiomyopati kan vara andnöd och mer sällan även bröstsmärta. Rytmrubbningar kan vara det första symtomet på en hjärtmuskelsjukdom. EKG är alltid förstahandsundersökningen vid misstanke om hjärtsjukdomar, men diagnosen ställs med hjälp av en ultraljudsundersökning av hjärtat. De fortsatta undersökningarna beror på kardiomyopatins typ och patientens riskprofil.

Uppdaterad 20.4.2021