Gå till sidans innehåll

Datortomografi av kranskärlen

Dagens snabba datortomografiapparater (DT) gör det möjligt att noga avbilda detaljer i det rörliga hjärtat.

Undersökningens syfte

I undersökningen ser man om det finns åderförkalkning, det vill säga ateroskleros, i kranskärlen, och om så är fallet, hur omfattande förändringarna är.

Med undersökningen kan man med stor säkerhet utesluta kranskärlssjukdom. Baserat på DT-undersökningen är det däremot mycket svårt att bedöma om förträngningen i kranskärlet är betydlig eller om förändringarna i artärväggen endast är lindriga. Graden av åderförkalkningen kan bedömas med ytterligare undersökningar.

I undersökningen används strålning, men stråldosen vid DT av kranskärlen är liten.

Undersökningens förlopp

Under undersökningen ligger patienten på en datortomografens brits. Före undersökningen sätts en venkateter, genom vilken man vid behov administrerar ett läkemedel som lugnar hjärtfrekvensen (vanligtvis betablockerare) samt jodkontrastmedlet som behövs vid undersökningen.

De mest exakta bilderna av kranskärlen fås när hjärtfrekvensen ligger under 65 slag per minut. Före undersökningen får patienten munspray med nitroglycerin som utvidgar kranskärlen. Detta görs för att även de minsta blodkärlen ska urskiljas bra i bilderna.

Jodkontrastmedlet kan orsaka värmekänsla på kroppen, men den går snabbt över. Före undersökningen är det viktigt att veta om patienten har fått överkänslighetssymtom av kontrastmedlet någon gång tidigare, såsom utslag eller svullnad i slemhinnorna.

Själva undersökningen tar bara några minuter, varefter patientens tillstånd övervakas i en halv timme på röntgenavdelningen.

Uppdaterad 11.7.2023