Gå till sidans innehåll

Datortomografi

Datortomografi, dvs. CT, är en undersökning där man med röntgenstrålning tar bilder av ett visst område.

Undersökningen ger detaljerad information om kroppens strukturer, till exempel inre organ, blodkärl och ben.

Med datortomografi undersöks bland annat:

  • benbrott

  • skador på inre organ

  • problem med blodcirkulationen

  • stroke

  • cancer

Datortomografi kallas även skiktröntgen.

Vid datortomografi kan man använda kontrastmedel som doseras i en ven, eftersom det gör blodkärlen synligare eller får tarmarna att framträda bättre.

Se videon: Datortomografi eller CT. Videon är producerad av OYS och har undertexter på finska.

Kontrollera i den patientanvisning du fått hur du ska förbereda dig inför undersökningen. För en del av undersökningarna behövs inga förberedelser men för andra kan du ombes att exempelvis låta bli att äta.

Vid undersökningen kan jodhaltigt kontrastmedel injiceras i venen, varför du får frågan om allergier. Om du har konstaterats vara överkänslig mot jodhaltigt kontrastmedel ska du när du bokar undersökningen berätta om det för den remitterande läkaren samt röntgenskötaren när du anländer.

Kontrastmedlet lämnar kroppen via njurarna. Om njurarna fungerar dåligt kan det ta avsevärt längre än normalt för kontrastmedlet att lämna kroppen. Om det finns skäl att säkerställa njurarnas normala funktion, ombeds du gå på laboratorieundersökningar före datortomografin.

Om du vet eller misstänker att du är gravid, ska du berätta om det för den behandlande läkaren eller senast när du kommer till undersökningen.

Medan datortomografin pågår ligger du på rygg på ett plant undersökningsbord som sakta rör sig igenom apparaten. Apparaten är öppen i båda ändorna och vanligtvis har klaustrofobiska personer inga problem med undersökningen.

Själva avbildningstiden är kort, men eftersom förberedelserna för datortomografin tar tid, ska du reservera tillräckligt med tid för undersökningen.

Medan datortomografi görs får du inte röra på dig, eftersom bilderna annars inte lyckas. Du kan bli ombedd att andas in eller ut eller hålla andan i olika skeden av undersökningen.

Vid behov används kontrastmedel vid datortomografi. Det får blodkärlen att synas bättre eller organ att urskiljas bättre. Kontrastmedlet kan ges via kanyl i en ven eller tas via munnen (tarmkontrastmedel). Kontrastmedel som ges via en ven kan orsaka en kortvarig känsla av värme och metallsmak i munnen.

Daortomografin förutsätter vanligtvis ingen uppföljning efteråt och begränsar inte ditt normala liv. Om ett kontrastmedel har använts uppmanas du att efter undersökningen dricka mer vatten än normalt. Vatten gör att kontrastmedlet snabbare lämnar kroppen.

Om kontrastmedel användes vid undersökningen kan du bli ombedd att stanna kvar en stund. Detta görs för att säkerställa att du inte får en allergisk reaktion. Normalt är kontrastmedlet helt ofarligt och lämnar kroppen med urinen.

Röntgenläkaren undersöker bilderna och skriver sitt utlåtande.

Den remitterande läkaren berättar om resultaten för dig och hur vården fortsätter. Kontakta den vårdenheten om du inte har fått en mottagnings- eller telefontid.

Datortomografi är en snabb, smärtfri och säker undersökningsmetod. Om kontrastmedel användes vid undersökningen finns det dock en liten risk för att du är allergisk mot medlet. Då följer man ditt mående en stund efter undersökningen. Eventuella reaktioner kan förebyggas och behandlas med medicinering.

Röntgenstrålning används för datortomografi. Stråldoserna varierar bland annat enligt hur omfattande undersökningen är.

Stråldosen vid datortomografi och den eventuella risken orsakad av strålning är liten. Om du är osäker på strålningen kan du alltid begära mer information av den behandlande läkaren eller röntgenpersonalen.

Uppdaterad 10.3.2023