Gå till sidans innehåll

Kateterablation av AV-knutan

Kateterablation av AV-knutan gör rytmrubbningen bättre tolererad och samtidigt förbättras patientens prestationsförmåga.

Kateterablation av AV-knutan (atrioventrikulär knuta) är motiverad om hjärtfrekvensen (pulsen) under förmaksflimmer eller förmaksfladder inte kan lugnas tillräckligt med läkemedelsbehandling. En snabb puls kan leda till en svag ansträngningstolerans och till och med hjärtsvikt.

Före man gör en kateterablation av AV-knutan får patienten alltid först en permanent pacemaker. Ofta insätts pacemakern först och ablationen görs några veckor efter insättningen. Typen av pacemaker väljs individuellt.

Blockeringen av AV-knutan eliminerar inte förmaksflimret eller behovet av blodförtunnande medicinering. Detta ingrepp ändrar rytmrubbningen så att den tolereras bättre och samtidigt förbättras patientens prestationsförmåga.

Ingreppet görs av en rytmkardiolog i ett hjärtundersökningslaboratorium för detta ändamål.

Huden i ljumskvecket rengörs och i lårbensvenen placeras så kallade införare genom vilka de mjuka och böjliga undersökningskatetrarna och behandlingskatetrarna styrs in i hjärtat med hjälp av röntgengenomlysning. Förflyttningen av katetrarna i blodkärlet är vanligtvis smärtfri.

AV-knutan lokaliseras med en styrbar behandlingskateter. Hit riktas radiofrekvensströmmen så att ledningen i förmak-kammare bryts. Ingreppet pågår under cirka en timme.

Eventuell smärta som ablationsbehandlingen medför förhindras genom kraftig intravenös medicinering.

Risken för farliga komplikationer i samband med kateterablation av AV-knutan, såsom blödning i hjärtsäcken, är mycket liten (<1 %).

De små blåmärkena i ljumskvecket är vanliga och ofarliga. Däremot ska man kontakta akutmottagningen vid en blödning från insticksstället eller en stor och ömmande subkutan blodutgjutning.

Du blir utskriven samma kväll eller följande dag. Efter utskrivningen kan du gå normalt, men på grund av punktionsstället i ljumsken det är bra att undvika kraftiga ansträngningar under några dagar.

Behovet av sjukskrivning avgörs individuellt. Om du har haft symtom som tyder på hjärtsvikt före ingreppet kan återhämtningen vara långsammare.

Ingreppet avlägsnar inte behovet av blodförtunningsmedicinering utan den fortsätter enligt tidigare.

Efter kateterablation bestäms hjärtats pulsfrekvens utifrån den frekvens som programmerats i pacemakern. Pacemakerfrekvensen programmeras högre än normalt fram till nästa pacemakerkontroll, som vanligtvis är 1–3 månader efter ingreppet. Därefter fortsätter kontrollerna av pacemakern enligt vanligt schema.

Uppdaterad 27.2.2023