Gå till sidans innehåll

Hjärtsjukdom och bastu

Hjärtpatienter ska bada bastu med måtta, så att bastuns temperatur är under 80 ⁰C.

Bastun är en väsentlig del av den finländska kulturen. Bastubad anses vara avslappnande och hälsosamt. Studier har visat att värmeexponeringen i bastun kan ha hälsoeffekter. Till exempel kan en halvtimmes bastubad sänka blodtrycket och öka blodkärlens elasticitet. Bastubad höjer också pulsen på samma sätt som medeltung motion. När du badar bastu ska dock lyssna på din kropp och anpassa bastubadet till det som känns bra.

Vid bastubad

  • utvidgas blodkärlen på grund av värmen

  • hjärtfrekvensen stiger

  • blodtrycket sjunker.

Därför rekommenderas vanligtvis att man tar sina blodtrycksläkemedel först efter bastun. Om man brukar bada bastu länge är det bra att komma ihåg att dricka, dock inte alkohol, för att förhindra blodtrycksfall och yrsel. Om du är osäker på huruvida du kan bada bastu, ska du kontakta din vårdenhet för att kontrollera saken.

Uppdaterad 20.4.2021